Projekt IKAP

NÁZEV PROJEKTU: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU JIHOČESKÉHO KRAJE I

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

 

SŠRV, TŘEBOŇ JE PARTNEREM TOHOTO PROJEKTU

TERMÍN REALIZACE: 1.1.2018 – 31.12.2020

VÝŠE PODPORY: 1 707 245,28

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

STRUČNNÝ POPIS PROJEKTU:

SŠRV, Třeboň je částečně vybavena profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou, jež jsou v posledních letech velmi diskutovanou součástí životního prostředí, ekologie a vodohospodářství. Ovšem mnohdy bez konkrétních závěrů. V rámci projektu tak dojde k seznámení s danou problematikou, k polytechnickému vzdělávání žáků ZŠ i SŠ, k modernizaci odborného vzdělávání, ke zvýšení matematické gramotnosti v rámci matematicko-fyzikálních výpočtů a k dovybavení profesionální technikou pro další vzdělávání. Projekt proběhne v podobě osmi projektových dnů.

 

SEZNAM PROJEKTOVÝCH DNŮ:

1.         Skrápění krajiny deštěm a tvorba povrchového odtoku z dešťové výtopy

2.         Plnění nádrže půdní vody vsakem dešťové vody a tvorba podpovrchového odtoku

3.         Plnění nádrže podzemní vody průsakem vody z půdy a tvorba podzemního odtoku

4.         Povrchový, podpovrchový a podzemní odtok jako zdroj vody v tocích a nádržích

5.         Odtok vody z krajiny sítí toků a zadržování vody v nádržích

6.         Transport splavenin v tocích a jejich ukládání v nádržích

7.         Rozpuštěné látky ve vodách

8.         Výpar vody z povrchu krajiny

 

CÍLE PROJEKTOVÝCH DNŮ:

 • Ukázat, jak se dešťová voda na povrchu krajiny rozdělí na část, která v krajině zůstane tím, že se vsákne do půdy a podzemí, a na část, která po povrchu krajiny odteče do toků.
 • Ukázat, jak se vsakuje dešťová voda do půdy, jak se půda vsáklou vodou plní a jak se nadbytečná půdní voda pohybuje.
 • Ukázat, jak půdní voda pomalu prosakuje do podloží, doplňuje zásobu podzemní vody a jak podzemní voda vytéká do vodních toků.
 • Ukázat, jak vzniká povodňová vlna.
 • Ukázat, jak se pohybuje voda v přírodních a v upravených tocích a jak se zadržuje v nádržích.
 • Ukázat, jak vodní eroze vymílá ornici ze svahů a jak ji vnáší do vodních toků, kde se z ní stává součást dnových sedimentů a vodního zákalu.
 • Ukázat, jak se do vody vnáší a jak se ve vodě rozpouštějí vybrané látky. Znázornit míchání a pohyb obarvených látek v tocích a v nádržích.
 • Ukázat, jak se voda výparem dostává z povrchu krajiny zpátky do atmosféry. Objasnit rozdíly mezi výparem vody z vodní hladiny, z holé půdy a z rostlin.

 

CÍLE PROJEKTU:

 • Zvýšení polytechnického vzdělávání na SŠ a ZŠ.
 • Dovybavení profesionální technikou pro sledování cest vody krajinou.
 • Spolupráce se ZŠ.
 • Navýšení informovanosti o problematice vody v krajině.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Vzdělávání nových potenciálních odborníků v oblasti vodohospodářství.
 • Aktivní zapojení žáků SŠ i ZŠ.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

V rámci projektu dojde k navýšení polytechnického vzdělávání na SŠRV, Třeboň i partnerských ZŠ. Dále bude dovybavena učebna Hydrologie profesionálním zařízením, které je na školách v ČR ojedinělé a unikátní. Toto zařízená bude navíc i po ukončení projektu sloužit dále pro výuku budoucích odborníků v oblasti vodohospodářství a celkové problematiky vody v krajině.  

Kalendář akcí

POÚTSTČTSONE
                                          
Změny v rozvrhu

Jídelní lístek

od 19. do 23.2.2018

AKTUÁLNÍ jídelní lístek pro tento týden.

>> více

Obory studia

Maturitní obor

Učební obor

Nastavbové studium

Služby pro veřejnost

 • Turistické ubytování v domovech mláděže
 • Pronájem autobusu MB + VW
 • Nabídka stravování
>> více

Kontakty

Táboritská 941/II
379 01 Třeboň

TELEFON: 384 721 216
EMAIL: info@ssrv.cz
FAX: 384 724 401
ID datové schránky: rhkyuzm

Partneři školy

bioproESFlogo ropmšmtdíla rožmberkůuniv 2ubytování

Kontakty

Střední škola rybářská
a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň

Email: info@ssrv.cz

Fax: 384 724 401, 384 758 232
Telefon: 384 721 216

Mapa
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím