PRÁVĚ PROBÍHÁ PROJEKT

Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína

>> více

PRÁVĚ PROBÍHÁ PROJEKT

Traditions and Education as A Sharing of cultures around water

>> více

Vzdělání pro veřejnost

Nabízíme PROFESNÍ REKVALIFIKACE pro tyto profese:

 • Rybníkář
 • Líhňař
 • Pstruhař
 • Zpracovatel ryb
 • Chovatel vodní drůbeže
>> více

VIDEO vizitka

Plán práce výchovného poradce 2016 – 2017

Plán práce výchovných poradců Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína  v Třeboni na školní rok  2016 – 2017.

Řešení profesionální orientace žáků

 • informace o možnostech dalšího studia (nástavbového, pomaturitního, zjištění podmínek přijímacích zkoušek ke studiu do navazujících oborů)
 • pomoc při přípravě na případné přijímací zkoušky a při vyplňování přihlášek k dalšímu studiu
 • nabídky volných pracovních míst:
 • využití našeho členství v Rybářském sdružení
 • osobním jednáním s řediteli rybářských a jiných organizací aktivně vyhledávat volná místa    
 • ve spolupráci s ÚP v Třeboni, J. Hradci,  popř. v Č. Budějovicích seznámit formou besed s problematikou zaměstnanosti regionu, možnostech uplatnění na trhu práce
 • využívání nabídky pracovních míst na AV ČR v Č. Budějovicích a dalších
 • využívání sociálních partnerů a spolupracujících institucí Poradního sboru školy                                         

 Péče o žáky se zdravotním postižením a se žáky se specifickými poruchami učení a chování

 •  sledovat a prosazovat dodržování „Pokynu ředitele SOUr a U v Třeboni k zajištění speciální pozornosti a péče o žáky se specifickými poruchami učení“ ze dne 15. 9. 1997
 • ve spolupráci s třídními učiteli seznámit příslušné pedagogy s problematikou těchto žáků
 • koordinovat a zprostředkovávat metodickou a odbornou pomoc v případě žáků doporučených k integraci
 • ve spolupráci s PPP, rodiči a příslušným vyučujícím dle platné legislativy vypracovat IVP
 • dohlížet a koordinovat činnost se žáky, kteří mají IVP

Péče o talentované a mimořádně nadané žáky

 • těmto žákům vytvořit optimální podmínky k rozvoji jejich talentu a nadání
 • motivovat tyto žáky k dosažení vyšších cílů
 • podpořit a směrovat využití jejich talentu k úspěšné reprezentaci SŠRV Třeboň
 • zúročit jejich talent a nadání při další profesní orientaci
 • pomáhat při realizaci krátkodobých zahraničních stáží

Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) žáků

 • koordinace přenosu informací o chování, prospěchu a problémech žáků mezi třídním učitelem a ostatními zainteresovanými pedagogy a mezi třídními učiteli a rodiči (zákonnými zástupci)
 • koordinace společného postupu při řešení výchovných a prospěchových problémů žáků
 • poskytovat poradenskou činnost zákonným zástupcům při třídních schůzkách
 • poskytování informací o nabídkách zaměstnání a možnostech dalšího vzdělávání
 • poskytnutí odborné individuální porady rodičům při řešení výchovných a výukových problémů
 • pomoc při zprostředkování odborných služeb psychologa, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, případně dalších specializovaných pracovišť

Spolupráce se žáky školy

 • řešení prospěchových, výchovných a osobních problémů žáků formou individuálních pohovorů, skupinových pohovorů, v krajním případě přes „schránku důvěry“
 • v případě nutnosti zajištění odborných služeb psychologa a středisek výchovné péče
 • podpora aktivního a plnohodnotného využití volného času žáků 

Protidrogová výchova a prevence, výchova ke zdravému životnímu stylu

 • uplatnění preventivního programu „Škola bez drog“
 • úzká spolupráce s odborně školenými metodiky protidrogové prevence na naší škole (Romanem Bickem, Z. Nováčkem, Mgr. O. Jurákem)
 • zajišťování vhodných protidrogových akcí a přednášek
 • spolupráce s centrem protidrogové prevence „K-centrem“ v Českých Budějovicích, Meta J. Hradec, PPP J. Hradec
 • zajištění výchovných akcí ke zdravému životnímu stylu
 • podpora aktivního využití volného času žáků
 • zajištění přednášek zaměřených na rodinnou výchovu, právní vědomí žáků, matematickou gramotnost

 Spolupráce s odbornými zařízeními výchovného poradenství

 • PPP v Českých Budějovicích – tel. 387 314 506, Dr. Plucarová 387 927 160
 • SPC v Plzni – tel. 777 354 734, Mgr. D. Pankrazová
 • PPP – pracoviště Jindřichův Hradec – PhDr. D. Šrámková 384 388 133
 • SVP, Vltavské nábřeží 5, České Budějovice
 • pokračování ve spolupráci s psycholožkou  PhDr. J. Skálovou – tel. 607 220 491
 • JU - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, možnost odborných konzultací
 • Policie ČR

Spolupráce s Úřadem práce v Jindřichově Hradci

 • kontaktní adresa: ÚP J. Hradec, Janderova 147, J. Hradec
 • kontaktní adresa: ÚP Třeboň, Svobody 1012, Třeboň
 • zajištění besedy a přednášky o možnostech uplatnění na trhu práce pro závěrečné ročníky

Náborové akce na SŠRV Třeboň

 • zabezpečení jednání s rodiči zájemců o studium na SŠRV
 • spolupráce při náborových akcích s výchovnými poradci na základních školách
 • spolupráce při reprezentaci naší školy na výstavách a ve sdělovacích prostředcích
 • spolupráce při tvorbě propagačních materiálů
 • jednání se zástupci rybářských organizací, organizací státní správy, městských úřadů, vodohospodářských firem
 • využití sociálních partnerů a spolupracujících institucí Poradního sboru školy

Spolupráce s výchovnými poradci

 • pravidelná setkávání s výchovnými poradci základních škol a středních škol

Ing. V. Davidová
výchovná poradkyně

Kalendář akcí

POÚTSTČTSONE
                                          

15. 6. 2017 - slavnostní pasování

absolventů učebního oboru u rybníka Rožmberk ve 14:30 hod.

Žáci v Norsku

v rámci projektu Erasmus +

>> více

Obory studia

Maturitní obor

Učební obor

Nastavbové studium

Služby pro veřejnost

 • Turistické ubytování v domovech mláděže
 • Pronájem autobusu MB + VW
 • Nabídka stravování
>> více

Kontakty

Táboritská 941/II
379 01 Třeboň

TELEFON: 384 721 216, 384 758 220
EMAIL: info@ssrv.cz
FAX: 384 724 401
ID datové schránky: rhkyuzm

Partneři školy

bioproESFlogo ropmšmtdíla rožmberkůuniv 2ubytování

Kontakty

Střední škola rybářská
a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň

Email: info@ssrv.cz

Fax: 384 724 401, 384 758 232
Telefon: 384 721 216, 384 758 220

Mapa
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím