Telefon 384 721 216
Velikost písma

26.4.2024 - Pedagogická rada

12.4.2024 - Jednotné přijímací zkoušky

15.4.2024 - Jednotné přijímací zkoušky

29.4.2024 - Jednotné přijímací zkoušky

30.4.2024 - Jednotné přijímací zkoušky

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Akce školy / Archiv akcí / Akce roku 2016 - 2017

Čtenářské dílny na rybářské škole

V loňském školním roce si žáci vybraných tříd prvého a druhého ročníku vyzkoušeli práci na projektu nazvaném Čtenářské dílny. Cílem projektu bylo podpořit čtenářské dovednosti a dovést žáky k většímu zájmu o literaturu. Žáci se měli naučit pracovat s textem, porozumět různým částem textu a vědomě prožívat literární zážitky.

Dílny si žáci oblíbili a vyžadovali je i nad rámec času určeného pro trvání projektu. Práce v dílnách se dařila. Každý žák si přinesl svou vlastní knihu nebo si ji ve škole půjčil. Při hodině si každý četl své, vytvořil si zápisky podle dané osnovy a na konci hodiny se o přečteném textu diskutovalo. Každý, kdo dočetl celou knihu, pak ostatním referoval o knize i svých pocitech a zkušenostech z četby.
Zpočátku byly velkým lákadlem polštáře, určené právě pro pohodlí při četbě a možnost si zvolit příjemné místo k čtení kdekoli po třídě. Klidná a uvolněná atmosféra pak vedla žáky k většímu soustředění se na knihu a prožití si četby. Svoje myšlenky mohli žáci volně formulovat na papír, hodnotili přečtené úryvky, porovnávali mezi sebou tematicky stejné knihy i individuální přístup k četbě. Někteří si i knihy půjčovali domů.

Projekt se tedy stal úspěšným a v letošním roce jej budeme ve škole opakovat.

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout