EVROPSKÝ PLÁN ROZVOJE - 2019-2022

2019-2022

Cíl a zaměření školy: připravit žáky na budoucí život s možným uplatněním v dalších státech EU

EPR je nezbytně součástí dlouhodobého záměru školy.

Základní cíle

 • Zajistit profesní rozvoj a zvyšování kvalifikace zaměstnanců SŠRV
  • zvýšit jazykovou vybavenost pedagogů, aplikace CLIL,
  • zvýšit ICT kompetence pedagogů, ICT v jazycích, sdílené prostředí
 • Jmenovat koordinátora mezinárodních projektů, podpora ze strany vedení školy
 • Zvýšit jazykové kompetence žáků (samostatná komunikace v cizím jazyce)
 • Udržet a rozšířit mezinárodní projekty a mobility
 • Podpořit mobilitu pracovníků a žáků školy
 • Zajistit předpoklady uplatnění na evropském trhu práce

 

Realizace:

1a. Zvýšení jazykové vybavenosti pedagogů

Vedení školy podporuje vzdělávání zaměstnanců školy v oblasti jazykových kompetencí.

SŠRV Třeboň umožňuje jazykové vzdělávání zaměstnancům prostřednictvím jazykových kurzů pořádaných ve škole, nebo přispívá na individuální jazykové vzdělávání svých zaměstnanců. Jazykové kurzy jsou financované z prostředků školy. Vedení SŠRV podporuje účast pracovníků školy na zahraničních pobytech, kurzech a školeních. Zásadním přínosem jsou mobility pracovníků. Je účelné rozšířit využití metody CLIL a s tím související proškolení dalších ped. pracovníků.

Cílové jazyky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk   

1b. Zvýšení ICT kompetencí pedagogů, ICT v jazycích, sdílené prostředí

ICT je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. ICT musí být využíváno účelně a není samo o sobě řešením kvalitního vzdělávání. SŠRV podporuje a aktivně se podílí na vzdělávání pracovníků školy v oblasti ICT. Vedení škol spolupracuje s externí firmou na rozvoji koncepce ICT vzdělávání včetně inovací.

 • Zavedení Office 365
 • Zajištění financování nových technologií
 • Motivace zaměstnanců školy k dalšímu vzdělávání

 

2. Jmenování koordinátora mezinárodních projektů

Vedení školy po domluvě jmenuje koordinátora měkkých projektů. Koordinátor je jmenován na zahajovací ped. radě s určením kompetencí.

Koordinátorem na následující období, je vzhledem ke zkušenostem a jazykovému vybavení jmenována Mgr. Jana Harazimová.

Kompetence:

 • Vyhledávat vhodné projektové výzvy
 • Sestavovat a řídit projektový tým
 • Ve spolupráci s vedoucí EÚ sestavovat rozpočet
 • Zajišťovat výběr žáků zapojených do mobilit

 

3. Zvýšit jazykové kompetence žáků (samostatná komunikace v cizím jazyce)

 • Jazyková výuka zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností
 • Podpora projektové činnosti a spolupráce se zahraničními školami
 • Nabídka vzdělávacích exkurzí v zahraničí
 • Cizojazyčné aktivity a přednášky v rámci mimoškolních aktivit

 

4. Udržení a rozšíření mezinárodních projektů a mobilit

 • Účast na seminářích a další vzdělávání v oblasti projektového managementu
 • Navazovat a rozvíjet úspěšné projekty Erasmus +
 • Včasné reakce na nové výzvy k mezinárodním projektům
 • Vyhledávání nových partnerů odpovídajícího zaměření
 • Aktivní účast na mobilitách - zájezdy pobyty žáků a mládeže v zahraničí, být hostiteli
 • pro zájezdy zahraničních žáků, účast na mezinárodních projektech, mobilita pracovníků školy
 • Posílení spolupráce s partnerskými školami.
 • Job-shadowing

 

5. Zajištění předpokladů uplatnění na evropském trhu práce

 • Věnovat pozornost kvalitě jazykové výuky
 • Seznamovat studenty s požadavky evropského trhu práce
 • Spolupráce se zahraničními partnery (potencionálními zaměstnavateli)
 • Zavedení Europassu

Kalendář akcí

POÚTSTČTSONE
                                          
Změny v rozvrhu Rozpis praxe žáků

Obory studia

Maturitní obor

Učební obor

Nastavbové studium

Služby pro veřejnost

 • Turistické ubytování v domovech mláděže
 • Pronájem autobusu MB + VW
 • Nabídka stravování
>> více

Kontakty

Táboritská 688
379 01 Třeboň

TELEFON: 384 721 216
EMAIL: info@ssrv.cz
FAX: 384 724 401
ID datové schránky: rhkyuzm

Partneři školy

Jihočeský krajbioproESFlogo ropmšmtdíla rožmberkůuniv 2ubytování

Kontakty

Střední škola rybářská
a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688/II, 379 01 Třeboň

Email: info@ssrv.cz

Telefon: 384 721 216

Mapa
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím