Telefon 384 721 216
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / IROP

Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína

Název projektu: Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína

Termín realizace: 37. 1. 2016 – 30. 11. 2018

Výše podpory: 34 146 847,66

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie.

 

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřený na stavební úpravy a pořízení vybavení Střední školy rybářské a vodohospodářské ve vazbě na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Cílem je rovněž zajištění sociální inkluze, bezbariérovosti školy a konektivity. V rámci projektu dojde také k úpravám venkovního prostranství a bude probíhat spolupráce s dalšími 5 školami, Zemědělskou fakultou JČU a jedním potenciálním zaměstnavatelem - Rybářstvím Třeboň a.s.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a modernizace objektu bývalé obchodní akademie, který je již několik let nevyužívaný, pro získání vhodných prostor k výuce a zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků na Střední škole rybářské a vodohospodářské a zřízení dvou kmenových učeben s nižším počtem žáků za účelem sociální inkluze. S dotační podporou budou vybaveny učebny pro výuku jazyků, přírodních věd a ICT. V rámci projektu bude rovněž vybudována vodní plocha (biotop), který bude sloužit k výuce žáků. Vzdělávání na Střední škole rybářské a vodohospodářské bude zkvalitněno také díky zajištění vnitřní konektivity školy odpovídající standardu daného výzvou č. 33 IROP.

Nové odborné učebny a vybavení pořizované v rámci projektu významně zkvalitní teoretickou i praktickou přípravu žáků a zvýší jejich motivaci ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Díky projektu bude naplněn specifický cíl Integrovaného regionálního operačního programu 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a na získávání a rozvoj klíčových kompetencí v přírodních věd, cizích jazyků a technických a řemeslných oborů. Díky těmto klíčovým schopnostem bude zajištěna reálná uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce.

Projekt bude mít pozitivní dopad i na učitele, kteří budou mít k dispozici moderní, funkční a bezpečné prostředí, což výrazně přispěje ke zlepšení a zvýšení atraktivity výuky. Výuka bude díky modernizaci objektu zásadním způsobem přiblížena potřebám trhu práce.

Výsledky projektu

V rámci projektu (ZV) jsou očekávány tyto změny, resp. výstupy:

 • 2 nově vybudované učebny cizích jazyků
 • 1 nově vybudovaný kabinet cizích jazyků
 • 2 nově vybudované učebny pro sociální inkluzi
 • 1 nově vybudovaný kabinet k učebnám pro sociální inkluzi
 • 1 nově vybudovaná přírodovědná učebna
 • 1 nově vybudovaná a vybavená laboratoř chemie
 • 1 nově vybudovaný kabinet chemie
 • 1 nově vybudovaný sklad chemie
 • 1 nově vybudovaná a vybavená multimediální posluchárna přírodních věd a jazyků
 • 3 rekonstruované učebny přírodních věd
 • 2 rekonstruované kabinety přírodních věd
 • 1 rekonstruovaná a vybavená multimediální učebna ICT
 • 2 rekonstruované kabinety ICT
 • 1 rekonstruovaná mobilní učebna ICT
 • 1 nově vybudovaný sklad přírodovědných pomůcek
 • nově vybudovaná venkovní výuková plocha - biotop
 • nově vybudován bezbariérový výtah
 • zajištěna konektivita školy a připojení k internetu dle standardu
 • venkovní prostranství a parkové úpravy.

Těmito změnami dojde k ucelení teoretické výuky do jedné budovy, zvýšení kvality vzdělávání na Střední škole rybářské a vodohospodářské ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce, zvýšení atraktivity výuky daných předmětů (cizích jazyků a přírodních věd) a zvýšení motivace žáků ke vzdělávání v hlavních klíčových kompetencích - přírodní vědy, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi.

 

Aktuality

Dne 9. 11. 2017 došlo k předání staveniště a byly zahájeny první práce. Zhotovitelem díla je společnost Kočí a. s., smluvně stanovená doba realizace díla je 360 kalendářních dní.

FotogaleriePřeskočit fotogalerii

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout