Telefon 384 721 216
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Pro studenty / ISIC karta

ISIC karta

CO PŘINÁŠÍ ISIC VYDANÝ PŘES NAŠI ŠKOLU?

 • funguje jako čipová karta na vstup do školy/do jídelny
 • je oficiálním průkazem studenta naší školy
 • mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky)
 • ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole
 • ISIC vydaný školou je levnější!
  • prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč
  • cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč
  • v případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok)

Jak si ISIC objednat?

Průkazy ISIC má na naší škole na starost Mgr. Tůmová Marie, email: mtumova@ssrv.cz, tel: 384 758 227.

Vyplněnou žádost o vydání průkazu odevzdejte kontaktní osobě spolu s poplatkem 350 Kč.

 

Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů:

Žádost o vydání průkazu:

Na základě žádosti bude vystaven průkaz, a to ve formě plastové a/nebo digitální (dle rozhodnutí školy). Pokud je držitel průkazu mladší 15-ti let, může žádost podat jen zákonný zástupce.

Závazné prohlášení:

Žádostí prohlašujete, že jste se řádně seznámil(a), souhlasíte a rozumíte následujícím právním dokumentům:

Samostatní správci:

GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272 („GTS“) a škola (viz identifikace dále v návazné dokumentaci zaslané Vaší školou).

Kontaktní údaje GTS:

Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, 226 222 335, legal@isic.cz, kontakty na pověřence jsou dostupné v Zásadách.

Účel zpracování pro školu:

užití průkazu ke všem jeho funkcím v rámci školy, tedy zejména jako identifikačního průkazu, k potvrzení statusu studenta/zaměstnance školy a k použití v čipových zařízeních školy. Toto zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost průkazu. Škola zpracovává osobní údaje za tímto účelem po dobu trvání studia/školní docházky/zaměstnání.

Účel zpracování pro GTS:

GTS je vydavatelem průkazu a právním základem zpracování je plnění smlouvy pro účel realizace objednávky, tj. vydání průkazu, evidence držitelů průkazu, jejich verifikace a kontrola (tj. následné ověření statusu držitele, umožnění čerpání slev/výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod, to vše také u partnera GTS (včetně hromadné dopravy) a dále za účelem zasílání informací souvisejících s platností průkazu a užíváním průkazu.

Zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost průkazu. Zpracování probíhá po celou dobu užívání průkazu, resp. do jeho zneplatnění dle podmínek Zásad.

Kategorie údajů zpracovávaných GTS:

obsah žádosti, údaje o užití průkazu a údaje školou předané do GTS (obsah žádosti, fotografie, adresa žadatele, titul, třída, ročník, osobní ID a e-mail). Žadatel (zákonný zástupce) souhlasí s předáním údajů školou a umožnění GTS provádět pravidelnou aktualizaci všech údajů prostřednictvím informačního systému školy.

Příjemci osobních údajů:

ISIC Association, Nytorv 5, 1450 Copenhagen, Denmark a kategorie zpracovatelů dle Zásad.
Oprávněné zájmy GTS: při ukončení využívání průkazu GTS uchovává omezený rozsah dokumentů pro případ kontroly orgánu dozoru nebo stížnosti subjektu dle podmínek v Zásadách.

Práva a jejich uplatnění:

poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro vydání průkazu. Průkaz může být kdykoliv zneplatněn postupem dle Zásad. Každý subjekt má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů – vše podrobně vysvětleno v Zásadách včetně způsobu uplatnění práv a možnosti podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty GTS pro uplatnění všech práv a jiné požadavky jsou výše.

 

Více informací: www.isic.cz

Žádost o vystavení průkazu ke stažení

 

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout