Telefon 384 721 216
Velikost písma

24.5.2024 0:00 - Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu

29.5.2024 - Pedagogická rada

3.6.2024 - ZZ - písemná část

4.6.2024 - 7.6.2024 - ZZ - praktická část

17.6.2024 - 18.6.2024 - ZZ - ústní část

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / Operační program Jan Amos Komenský

Operační program JAN AMOS KOMENSKÝ

Operační program  JAN AMOS KOMENSKÝ

zveřejněno: 28.3.2023

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK) PODPORUJE OBLAST VÝZKUMU, VÝVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ

OP JAK je tematicky zaměřený operační program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z něhož lze čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027. Naše škola je do tohoto projektu zapojena od 1. 11. 2022.

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 

Obsahuje dvě priority: 1 - Výzkum a vývoj; 2 – Vzdělávání.

Cíle priority vzdělávání

  • vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, jenž reaguje na měnící se vnější prostředí a poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě
  • jedinec vybavený znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale i ve prospěch rozvoje společnosti
  • konkurenceschopné vzdělávání na vysokých školách reagující na aktuální trendy i celospolečenské výzvy a vytvářející vysoce kvalitní podmínky pro rozvoj lidského kapitálu v ČR

Typy intervencí

  • modernizace vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy
  • zatraktivnění učitelské profese
  • podpora pedagogických pracovníků
  • podpora začínajících učitelů i jejich profesního rozvoje zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání
  • snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání
  • internacionalizace ve vysokoškolském prostředí posílení infrastrukturního zázemí vysokých škol

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout