Telefon 384 721 216
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / PROJEKT: Přírodě blízké

Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů

Číslo projektu: 3211100004

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech

Doba řešení: duben 2022 – duben 2024

Příjemce podpory: ENKI, o. p. s

Partneři projektu: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v ČB, Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni, Bundesamt für Wasserwirtschaft, Ökologische Station Waldviertel, Schrems, Rakousko

 

 

Lokality propůjčují: Vojenské lesy a statky, s. p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Cílem projektu je ochrana cenných nebo obnova degradovaných rybničních lokalit formou alternativního rybníkářského hospodaření. V projektu pilotně testujeme využití alternativních rybích obsádek a ověřujeme udržitelný způsob hospodaření na vlastních pronajatých rybnících či na nádržích v majetku AOPK ČR nebo VLS ČR, tak aby rybníky splňovaly kritéria dobře fungujících a druhově bohatých ekosystémů.

Získané zkušenosti a postupy budeme představovat jako příklady dobré praxe odborné i širší veřejnosti. Proces testování alternativních obsádek otevírá i možnost vysazovat mizející, původní druhy ryb a umocnit tak dopad projektu nejen na ochranu ekosystému, ale i druhů naší původní ichtyofauny. Projektovým záměrem je tak racionálně propojit požadavky ochrany přírody s hospodářskými aktivitami, a to nejen rybářských subjektů.

Více na www.ochranarybniku.cz nebo na FACEBOOKU

 

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout