Telefon 384 721 216
Velikost písma

26.5.2023 - Pedagogická rada pro 3. ročníky SOU

14.4.2023 - 2. termín Jednotné přijímací zkoušky

18.4.2023 - Písemné práce z AJ

19.4.2023 - Písemné práce z ČJ

3.5.2023 - Didaktický test z ČJ

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Akce školy / Archiv akcí / Akce roku 2016 - 2017

Hydrologie malého povodí 2017

Naše škola se zúčastní ve dnech 18. až 20. dubna 2017 konference s mezinárodní účastí Hydrologie malého povodí 2017, kterou pořádají Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost ve spolupráci s Ústavem hydrológie SAV Bratislava, Českým hydrometeorologickým ústavem a Českým národním výborem pro hydrologii.

Konference je věnována aktuálním vodohospodářským a hydrologickým tématům:

1. Globální vlivy a změny v režimu vodních zdrojů v malém povodí
2. Komplexní monitoring a bilance zásob vody v malých povodích
3. Hydrologické extrémy (přívalové povodně; sucho – typy a hodnocení)
4. Vliv vegetačního krytu a způsobu využití povodí na vodní režim
5. Transportní procesy v půdě a vliv hydrofobie povrchové vrstvy na ně
6. Hydrologické modelování; nejistoty v hydrologickém modelování
7. Látkové toky v malém povodí a eutrofizace povrchových vod
8. Malá povodí v horských oblastech (usazené srážky, akumulace a tání sněhu, atd.)
9. Nové metody, techniky a přístrojové vybavení v hydrologii a hydroekologii

Spolu s Katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky  Přírodovědecké fakuty Univerzity Palackého v Olomouci budeme prezentovat ve 4. tématickém bloku příspěvek Semi-spojitý model proudění v prstech v jednorozměrném porézním prostředí.

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout