Telefon 384 721 216
Velikost písma

26.5.2023 - Pedagogická rada pro 3. ročníky SOU

14.4.2023 - 2. termín Jednotné přijímací zkoušky

18.4.2023 - Písemné práce z AJ

19.4.2023 - Písemné práce z ČJ

3.5.2023 - Didaktický test z ČJ

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / O škole / Poradní sbor

20.4.2017 - Zápis z 2. zasedání poradního sbor ředitele SŠRV Jakuba Krčína

 • Datum:  20. 4. 2017
 • Místo: SŠRV Jakuba Krčína, Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň
 • Účastníci: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., Zdeněk Mráz, Ing. Miloslav Šír, CSc., prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., Ing. Eva Zelenková, Ing. Jiří Zaviačič, Ing. Jan Mráz, Ph.D., Ing. Jiří Srp
 • Omluveni: Miroslav Ježek, Ing. Milan Kopenec, Ing. Lubomír Skála, Ing. Věra Davidová, Ing. Miloslava Melounová, Petr Novotný

Program

 1. Informace o stavu školy a plánované výstavbě: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
 2. Doplnění poradního sboru o Ing. Jiřího Srpa a Ing. Jana Mráze, Ph.D.: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
 3. Ustanovení Ing. Jiřího Srpa za předsedu poradního sboru.: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
 4. Kontrola zápisu z minulého zasedání poradního sboru: Ing. Jiří Srp
 5. Seznámení s úpravami praktické výuky a předání písemných podkladů: Ing. Jiří Srp
 6. Prohlídka laboratoře mechaniky a elektrotechniky:  Ing. Miloslav Šír, CSc.
 7. Ukázka funkce rybářského simulátoru při nácviku sportovního rybolovu: Jan Mraček
 8. Diskuse o možnostech odborných exkurzí do firem a institucí a organizaci odborné praxe žáků.
 9. Schválení usnesení.
 10. Závěr.

Usnesení

1. Členy doplněného poradního sboru jsou:

 • Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel SŠRV Jakuba Krčína, Třeboň
 • Ing. Věra Davidová – SŠRV Jakuba Krčína, Třeboň
 • Ing. Jiří Srp – SŠRV Jakuba Krčína, Třeboň
 • Miroslav Ježek – HYDRO&KOV s.r.o., Třeboň, info@hydrokov.cz
 • Ing. Milan Kopenec – Agro-la, spol. s.r.o., Jindřichův Hradec, kopenec@agrola.cz
 • Ing. Miloslava Melounová – Česká společnost vodohospodářská ČSSI, České Budějovice
 • Zdeněk Mráz – Město Třeboň, zdenek.mraz@mesto-trebon.cz
 • Petr Novotný – VHS - Vodohospodářské stavby spol. s r. o., České Budějovice, pnovotny@vhscb.cz
 • Ing. Lubomír Skála – Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Třeboň, luboms@otavan.cz
 • Ing. Miloslav Šír, CSc. – SŠRV Jakuba Krčína, Třeboň, milo_sir@yahoo,com
 • prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. –  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, soch@zf.jcu.cz
 • Ing. Jiří Zaviačič – ENVI-PUR, s. r. o., Praha, Soběslav, zaviacic@envi-pur.cz
 • Ing. Eva Zelenková – Správa Národního parku Šumava, Vimperk, eva.zelenkova@npsumava.cz
 • Ing. Jan Mráz, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

2. Exkurze do firem a institucí a odborná praxe žáků budou zajišťovány ve spolupráci se členy poradního sboru průběžně celý rok.

3. Poradní sbor se sejde na dalším zasedání za rok.

 

Zapsal: M. Šír

Kontroloval: J. Srp

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout