Telefon 384 721 216
Velikost písma

24.5.2024 0:00 - Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu

29.5.2024 - Pedagogická rada

3.6.2024 - ZZ - písemná část

4.6.2024 - 7.6.2024 - ZZ - praktická část

17.6.2024 - 18.6.2024 - ZZ - ústní část

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / Erasmus+ / ARCHIV PROJEKTŮ / ERASMUS + KA2 TREASURES

PROJEKT TREASURES BYL OCENĚN EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL !!!

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa vycházející z dokumentu vydaného Evropskou komisí v roce 1995 - „White Paper: Teaching and Learning towards the learning society", ve kterém si EU vytyčila za cíl napomoci občanům členských zemí ovládnout kromě mateřštiny minimálně další dva cizí jazyky.

Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v ČR začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

Evropská jazyková cena Label 2017 byla vyhlášena 24. ledna 2017. Ze všech přihlášených projektů vybrala odborná porota (složená ze zástupců MŠMT, jazykových institutů a Domu zahraniční spolupráce) deset nejlepších, které postoupily do druhého kola. To proběhlo 26. dubna 2017 v budově DZS. Zástupci jednotlivých projektů zde před porotou prezentovali výsledky své práce. My jsme se do Prahy vypravili se žáky 2. ročníků (studijního i učebního oboru). V rámci dvacetiminutové prezentace jsme představili celý projekt, promítli video o jihočeských pokladech a pobavili porotu krátkou scénkou o vodníkovi z Vltavy (= výstupy projektu).

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání.

Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání. Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit.

  • Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní. Všechny prvky jazykového projektu – od žáků/studentů po učitele, od metod po materiály by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby žáků/studentů a vycházely jim vstříc.
  • Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu. To znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod.
  • Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností.
  • Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů.
  • Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami.
  • Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí.

O evropských prioritách rozhoduje každý rok Evropská komise, o národních prioritách pak odborná porota programu Label. Pro rok 2017 byly na základě doporučení Evropské komise stanoveny tyto priority:

  1. Vícejazyčné školy a třídy – rozmanitost ve školách je pozitivum
  2. Společnost podporující jazyky – informální výuka jazyků.
  3. Výuka jazyků pro všechny.
  4. Rozvoj cizojazyčných kompetencí učitelů

Průběh celého projektu si můžete prohlédnout v eTwinningovém prostředí: twinspace.etwinning.net/10964/home

Více informací o Evropské jazykové ceně Label:

www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/

FotogaleriePřeskočit fotogalerii

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout