Telefon 384 721 216
Velikost písma

6.10.2023 - Zasedání školské rady

23.12.2023 - 2.1.2024 - Vánoční prázdniny

3.1.2024 - Nástup do školy

2.2.2024 - Pololetní prázdniny

12.2.2024 - 18.2.2024 - Jarní prázdniny

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Akce školy / Archiv akcí / Akce roku 2017 - 2018

Vyhlášení fotografické soutěže Visegrádská řeka

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské university v Českých Budějovicích a partnery Visegrádského projektu No. 21710373 Sustainable Water  Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine vyhlašuje fotografickou soutěž Visegrádská řeka pro studenty středních a vysokých škol.

             

Pošlete své fotografie a hrajte o věcné ceny!

 

Jak se zapojit:

 • pošlete 1 fotografii na téma voda (řeka, vodní tok, jezera, nádrže, rybníky, mokřady, údolí s vodními toky, …)
 • k fotografii připojte název, místo pořízení a vaše jméno a příjmení, místo pobytu  (viz formulář přihlášky níže)
 • fotografie posílejte spolu s přihláškou do 15. 4. 2018 na adresu „V4-festival@ih.cas.cz“
 • fotografie musí být v přiměřené kvalitě, grafické úpravy jsou povolené.

 

Další informace:

 • do fotosoutěže se mohou zapojit studenti středních a vysokých škol,
 • fotografie nesplňující požadavky organizátorů soutěže nebudou do soutěže zařazeny,
 • organizátoři si vyhrazují právo na zveřejnění fotografií pro účely propagace podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Za takové použití fotografií nevzniká povinnost hradit autorovi fotografií odměnu,
 • účastníci výstavy musí být autory snímku a souhlasit s tímto prohlášením: "Čestně prohlašuji, že jsem autorem fotografického díla podle § 5 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
 • organizátoři nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé třetím osobám způsobené porušením těchto pravidel účastníky soutěže (např. přihlášení fotografií, ke kterým účastníci nemají autorská práva apod.),
 • věcné ceny nejsou nárokové,
 • zapojením se do soutěže (zasláním fotografie a přihlášky) účastníci akceptují její pravidla,
 • případné změny v podmínkách nebo organizačních pokynech budou zveřejněné na stránce www.ih.cas.cz/V4-festival  nebo vf-water.eu/photo-contens/

Vyhlášení výsledků fotosoutěže a odevzdání cen se uskuteční 26. 4. 2018 v 12:30 hodin v posluchárně Z1 Zemědělské fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích (Studentská 789, pavilon ZR) v rámci Visegrádského festivalu.

Kontakt:  V4-festival@ih.cas.cz, www.ih.cas.cz/V4-festival

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout