Vzdělání pro veřejnost

Nabízíme PROFESNÍ REKVALIFIKACE pro tyto profese:

 • Rybníkář
 • Líhňař
 • Pstruhař
 • Zpracovatel ryb
 • Chovatel vodní drůbeže
>> více

VIDEO vizitka

Vyhlášení fotografické soutěže Visegrádská řeka

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské university v Českých Budějovicích a partnery Visegrádského projektu No. 21710373 Sustainable Water  Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine vyhlašuje fotografickou soutěž Visegrádská řeka pro studenty středních a vysokých škol.

             

Pošlete své fotografie a hrajte o věcné ceny!

 

Jak se zapojit:

 • pošlete 1 fotografii na téma voda (řeka, vodní tok, jezera, nádrže, rybníky, mokřady, údolí s vodními toky, …)
 • k fotografii připojte název, místo pořízení a vaše jméno a příjmení, místo pobytu  (viz formulář přihlášky níže)
 • fotografie posílejte spolu s přihláškou do 15. 4. 2018 na adresu „V4-festival@ih.cas.cz“
 • fotografie musí být v přiměřené kvalitě, grafické úpravy jsou povolené.

 

Další informace:

 • do fotosoutěže se mohou zapojit studenti středních a vysokých škol,
 • fotografie nesplňující požadavky organizátorů soutěže nebudou do soutěže zařazeny,
 • organizátoři si vyhrazují právo na zveřejnění fotografií pro účely propagace podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Za takové použití fotografií nevzniká povinnost hradit autorovi fotografií odměnu,
 • účastníci výstavy musí být autory snímku a souhlasit s tímto prohlášením: "Čestně prohlašuji, že jsem autorem fotografického díla podle § 5 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
 • organizátoři nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé třetím osobám způsobené porušením těchto pravidel účastníky soutěže (např. přihlášení fotografií, ke kterým účastníci nemají autorská práva apod.),
 • věcné ceny nejsou nárokové,
 • zapojením se do soutěže (zasláním fotografie a přihlášky) účastníci akceptují její pravidla,
 • případné změny v podmínkách nebo organizačních pokynech budou zveřejněné na stránce www.ih.cas.cz/V4-festival  nebo vf-water.eu/photo-contens/

Vyhlášení výsledků fotosoutěže a odevzdání cen se uskuteční 26. 4. 2018 v 12:30 hodin v posluchárně Z1 Zemědělské fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích (Studentská 789, pavilon ZR) v rámci Visegrádského festivalu.

Kontakt:  V4-festival@ih.cas.cz, www.ih.cas.cz/V4-festival

Kalendář akcí

POÚTSTČTSONE
                                          
Změny v rozvrhu Rozpis praxe žáků

5.8.2022 - poslední možnost podání přihlášky

na opravné a náhradní závěrečné zkoušky v září 2022

29.6.2022 - poslední možnost podání přihlášky

k maturitní zkoušce - Podzim 2022

PRÁVĚ PROBÍHAJÍ TYTO PROJEKTY

Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína

 

Kontakty

Táboritská 688
379 01 Třeboň

TELEFON: 384 721 216
EMAIL: info@ssrv.cz
FAX: 384 724 401
ID datové schránky: rhkyuzm

 

Partneři školy

Jihočeský krajbioproESFlogo ropmšmtdíla rožmberkůuniv 2ubytování

Kontakty

Střední škola rybářská
a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688/II, 379 01 Třeboň

Email: info@ssrv.cz

Telefon: 384 721 216

Mapa

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout