Telefon 384 721 216
Velikost písma

26.5.2023 - Pedagogická rada pro 3. ročníky SOU

14.4.2023 - 2. termín Jednotné přijímací zkoušky

18.4.2023 - Písemné práce z AJ

19.4.2023 - Písemné práce z ČJ

3.5.2023 - Didaktický test z ČJ

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / O škole / Poradní sbor

14.5.2018 - Zápis ze zasedání poradního sboru ředitele SŠRV Jakuba Krčína

 • Datum: 14. 5. 2018
 • Místo: SŠRV Jakuba Krčína, Táboritská 688/II, 379 01 Třeboň
 • Účastníci: Ing. Věra Davidová, Zdeněk Mráz, Ing. Miloslav Šír, CSc., Ing. Kašpar, Ing. Jan Mráz, Ph.D., Ing. Jiří Srp
 • Omluveni: Miroslav Ježek, Ing. Milan Kopenec, Ing. Lubomír Skála, Ing. Miloslava Melounová, Petr Novotný, Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., Ing. Eva Zelenková

Program

 1. Kontrola usnesení posledního zasedání.
 2. Změny v odborné a praktické výuce.
 3. Informace o výstavbě učeben pro výuku přírodovědných a technických oborů.
 4. Představení projektu IKAP – Podpora polytechnického vzdělávání v oblasti udržení a monitoringu vody v krajině v CHKO Třeboňska.
 5. Informace o plnění požadavků na znalosti absolventů podle Národní soustavy kvalifikací http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-323-Vodar_udrzba_vodnich_toku pro vodohospodářské profese.
 6. Projednání nových možností individuální praxe žáků vodohospodářského oboru.
 7. Doplnění nových členů poradního sboru.
 8. Diskuse.
 9. Schválení usnesení.
 10. Krátká prohlídka rekonstruované budovy domova mládeže a nové budovy školy.
 11. Závěr.

Usnesení

 1. V souladu s požadavky na vodohospodáře podle Národní soustavy kvalifikací se SŠRV zaměří na praktické provádění údržby drobných vodních toků ve spolupráci s městem Třeboň. Náplň a podmínky spolupráce budou vyjasněny při následném jednání obou partnerů.
 2. SŠRV ve spolupráci s firmou ENVI-PUR zaktuální výuku moderních technologií úpravy vody a čištění odpadních vod. Navrhujeme pořádat odborný seminář pro žáky třetího ročníku vodohospodářského oboru E3 v rámci týdne praktické výuky na počátku školního roku.
 3. SŠRV ve spolupráci s FROV JU zavede praktickou výuku recirkulačních rybochovných systémů v prvním ročníku nástavbového studia R1.
 4. SŠRV bude usilovat o pořádání individuální praxe žáků třetího ročníku E.3 vodohospodářského oboru v laboratořích firmy ENVI-PUR.
 5. SŠRV a město Třeboň budou hledat vhodné lokality pro umístění školní meteorologické stanice a školní limnigrafické stanice tak, aby byly splněny požadavky, které klade ČHMÚ na profesionální měřící síť. Data ze stanic budou online k dispozici pro veřejnost na webových stránkách obou partnerů.
 6. SŠRV, Třeboň zajistí rozšíření členů poradního sboru.
 7. Poradní sbor se sejde na dalším zasedání za rok.

 

Zapsal: M. Šír
Kontroloval: J. Srp

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout