Telefon 384 721 216
Velikost písma

26.5.2023 - Pedagogická rada pro 3. ročníky SOU

14.4.2023 - 2. termín Jednotné přijímací zkoušky

18.4.2023 - Písemné práce z AJ

19.4.2023 - Písemné práce z ČJ

3.5.2023 - Didaktický test z ČJ

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / O škole / Poradní sbor

15.5.2019 - Zápis ze zasedání poradního sboru ředitele SŠRV, Třeboň

Datum:  15. 5. 2019

Místo: SŠRV, Třeboň; Táboritská 688/II, 379 01 Třeboň

Účastníci: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., Ing. Věra Davidová, Zdeněk Mráz, Ing. Miloslav Šír, CSc., Ing. Miroslav Kašparů, Doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., Ing. Jiří Srp

Omluveni: Miroslav Ježek, Ing. Milan Kopenec, Ing. Lubomír Skála, Ing. Miloslava Melounová, Petr Novotný, Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., Ing. Eva Zelenková

 

Program

 1. Kontrola usnesení posledního zasedání.
 2. Změny v odborné a praktické výuce.
 3. Úspěšnost maturitní zkoušky.
 4. Informace o průběhu projektu IKAP – Podpora polytechnického vzdělávání v oblasti udržení a monitoringu vody v krajině v CHKO Třeboňska.
 5. Projednání nových možností individuální praxe žáků.
 6. Uplatnění absolventů.
 7. Grafická identita školy.
 8. Doplnění a změny u členů poradního sboru.
 9. Diskuse.
 10. Schválení usnesení.
 11. Prohlídka nových odborných učeben pro výuku přírodovědných a technických oborů.
 12. Krátká prohlídka rekonstruované budovy nové školy.
 13. Závěr.

 

Usnesení

 1. SŠRV ve spolupráci s firmou ENVI-PUR a ostatními partnery poradního sboru zjistí možnosti odborné praxe ročníku E.4, která by měla probíhat v laboratořích, jež se zabývají vodou.
 2. SŠRV bude ve spolupráci s partnery příštích 5 let pořádat ve svých prostorách odborné přednášky, a to minimálně jednou za měsíc.
 3. SŠRV ve spolupráci s FROV JU zavede praktickou výuku recirkulačních rybochovných systémů v prvním ročníku nástavbového studia R1.
 4. SŠRV a město Třeboň budou hledat vhodné lokality pro odborné praxe ročníků E.1 a E.2.
 5. SŠRV zajistí rozšíření členů poradního sboru minimálně o jednoho člena.
 6. SŠRV a FROV JU budou spolupracovat na možnostech výstavby akvaponie v areálu SŠRV.
 7. Poradní sbor se sejde na dalším zasedání za rok.

 

Zapsal: J. Srp
Kontroloval: M. Šír

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout