o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Podstatné informace z textu:

  • žáci budou hodnoceni z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době řádné výuky (do 10. března 2020)
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Přesný postup a harmonogram předání vysvědčení bude upřesněn podle aktuální epidemiologické  situace v červnu. Žáci budou o něm informováni sdělením na webových stránkách školy a e-mailem.