Telefon 384 721 216
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / Erasmus+ / ERASMUS + KA1 2019

Postřehy jednotlivých účastníků ke kurzům ERASMUS+

Aleš VondrkaMísto: Finsko, Vantaa

Název kurzu: Benchmarking Course Finnish Education Systém in November 2019

Poskytující organizace: EduFuture

Termín: 3. 11. – 7. 11. 2019

„Po určité době má člověk tendenci upadnout do stereotypu…. Za mou osobu jednoznačné díky za možnost účastnit se kurzu v Helsinkách. Hlavním přínosem je určitě inspirace finským školstvím s jejich vlajkovým heslem „Trust“ , ale i celkový přístup ke vzdělávání a uvědomění si jeho významu. Nezanedbatelnou hodnotou je i srovnání se školami v rámci celé Evropy, kde si dle mého názoru nestojíme vůbec špatně, stačí si to jen uvědomit.“

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

 

 

 

Místo: Malta, St. Julians

Název kurzu: Fluency and English Language Development

Poskytující organizace: Executive Training Institute Ltd.

Termín: 27. 7. – 7. 8. 2020

„V termínu 20. 7. – 31. 7. 2020 jsem se účastnila kurzu Fluency and English language development na škole ETI na Maltě. Kurz byl na velmi profesionální úrovni a zároveň v přátelském duchu. Každý den mě čekala výuka od 9:00 do 14:30 s vynikající učitelkou, pocházející z Velké Británie. Vzhledem k pandemii jsme nosili roušky ve společných prostorách školy, učitelé byli vybaveni štíty a pracovali jsme v miniaturních skupinkách. Většinu času jsem měla individuální výuku. Díky tomu jsem dosáhla značných pokroků v plynulosti v anglickém jazyce. Zároveň jsem načerpala bohatou inspiraci pro vedení vlastních hodin.“

Mgr. Marie Tůmová

 

 

Romana KarmazínováMísto: Rakousko, Vídeň

Název kurzu: Deutschlehrer 1

Poskytující organizace: Language Studies GmbH & Co KG

Termín: 28. 9. – 2. 10. 2020

„V září letošního roku jsem absolvovala kurz rozvoje metodických dovedností učitelů cizích jazyků v rakouské Vídni. Během týdenního pobytu jsem měla možnost poznat a prakticky si vyzkoušet nové výukové metody, dozvěděla jsem se spoustu nových informací z oblasti organizace školství v německy mluvících zemích. Přínosem kurzu byl samozřejmě i rozvoj mých vlastních jazykových dovedností. Metodický kurz byl velmi dobře zorganizován, ve škole vládla přátelská atmosféra, nicméně celý pobyt byl významně ovlivněn přísnými opatřeními souvisejícími s šířením Covidu 19, která se projevila především ve velmi nízké možnosti kontaktu s ostatními studenty a vyučujícími, a to jak ve škole, tak při volnočasových aktivitách. Přesto svůj pobyt ve Vídni hodnotím velmi kladně, především proto, že jsem získala mnoho podnětů a inspirace pro další práci.“

Mgr. Romana Karmazínová

 

 

Místo: Norsko

NÁZEV AKTIVITY: JOB-SHADOWING

Poskytující organizace: Nord-Troms videregående skole, skolested, Skjervøy

Termín: 10.9.2021 – 17.9.2021

"V září 2021 jsem v jsme navštívili naši partnerskou střední školu v Norsku na ostrově Skjervøy, kde vyučují rybářství a akvakulturu jako jedny ze svých oborů.

I přes počáteční nesnáze v rámci opatření s COVID-19, zrušení letů, přesunutí letů a ztrátu zavazadel se jednalo o vynikající profesní, jazykovou a životní zkušenost.

V první řadě norské školství má zcela jiné přístupy ke vzdělávání a celkovému přístupu k žákům.  Mnohdy opravdu jde až o rodinné jednání se žáky. Počty žáků nepřesahují v dané třídě 15 dětí a je kladen velký důraz na odbornost.

Část teoretické výuky neprobíhá ve škole, ale přímo v terénu a součástí výuky je např. rybolov nebo kurzy přežití. Zajímavostí je fakt, že žáci jsou z 95 % vzděláváni již pro konkrétní firmu.

Šokem byla skutečnost, že ve škole nezvoní, a i o přestávkách je prakticky hrobové ticho.

Jednalo se tak pro nás o zcela novou skutečnost ohledně možností práce se žáky a průběhu výuky ve velmi přátelské atmosféře s velkým důrazem na profesionalitu i odbornost.

Šlo tak o velmi inspirativní zkušenost, s možnostmi aplikace některých postupů i v našem školství, kterou bychom si v budoucnu velmi rád zopakovali."

Ing. Jiří Srp a Josef Pumpr

Ing. Jiří Srp Josef Pumpr

 

 

Místo: Irsko, Galway

NÁZEV KURZU: General English and Individual Tailored Lessons

Poskytující organizace: Galway Cultural Institute

Termín: 14. 2. – 25. 2. 2022

"V termínu 14. 2. – 25. 2. 2022 jsem se účastnil intenzivního kurzu anglického jazyka v irském Galway. Toto příbřežní město leží na západní straně Irska a vlévá se zde do moře nemalé jezero Lough corrib. Do tohoto jezera samozřejmě putují lososi za svým výtěrem do sladkých vod. Lokalita kurzu byla tedy, vzhledem k mému oboru, velmi zajímavá. Kurz samotný měl dvě fáze. První byla zaměřena na gramatickou část ve skupině 10 lidí. Tato výuka probíhala v dopoledních hodinách. Druhou fází byla individuální výuka „FACE TO FACE“, kde se kladl důraz na mluvenou angličtinu a komunikační dovednosti. Po celou dobu výuky nás provázeli profesionální učitelé, kteří nám vše vysvětlovali praktickým způsobem. Nejlepší z celé výuky byly samozřejmě individuální hodiny. Další výhodou kurzu bylo ubytování v místních anglicky mluvících rodinách, kde mohl člověk svou angličtinu zdokonalovat v běžných denních rozhovorech."

Ing. Petr Svatek

 

 

Místo: Španělsko, Barcelona 

NÁZEV KURZU: Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies 

Poskytující organizace: EUROPASS Teacher Academy 

Termín: 2. 5. – 14. 5. 2022 

 

„Na začátku května jsem absolvovala metodický kurz pro učitele financovaný z projektu Erasmus+ KA1. Kurz byl zaměřený na kreativní přístup k výuce, využívání digitálních technologií a výukových aplikací v hodinách a na takzvané „měkké dovednosti“ učitele ve smyslu organizace hodiny, motivace, evaluace, řešení konfliktů a problematického chování žáků. Kurzu se účastnilo 12 učitelů z různých zemí EU. Velmi přínosné bylo i předávání si zkušeností ohledně organizace výuky a školských systémů zemí účastníků kurzu. Velmi inspirativní bylo i prostředí, kde se kurz konal – Barcelona – se všemi jejími architektonickými památkami a nezapomenutelnou atmosférou. Z kurzu jsem si přinesla mnoho nápadů a návodů, které určitě využijí ve své další práci. “ 

Mgr. Jana Harazimová

 

 

 

Místo: Německo, Berlín 

NÁZEV KURZU: THERE IS AN APP FOR THAT! EXPLORING THE BEST APPS FOR TEACHING AND STUDENT LEARNING 

Poskytující organizace: EUROPASS Teacher Academy 

Termín: 13. 6. – 18. 6. 2022 

„V rámci projektu Erasmus+ KA1 jsem absolvovala kurz pro učitele zaměřený na možnosti využití digitálních technologií ve výuce. Spolu s dalšími třemi účastníky jsme se blíže seznámili s nejrůznějšími nástroji a aplikacemi vhodnými nejen pro výuku cizích jazyků. Většina žáků si dnes do školy nosí chytrý telefon/tablet/.., tak pro je v hodinách efektivně nevyužít? Díky za možnost načerpat nové zkušenosti, vědomosti a dovednosti, které určitě najdou uplatnění v mé další výuce.“ 

Mgr. Michaela Schamsová 

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout