Telefon 384 721 216
Velikost písma

26.4.2024 - Pedagogická rada

12.4.2024 - Jednotné přijímací zkoušky

15.4.2024 - Jednotné přijímací zkoušky

29.4.2024 - Jednotné přijímací zkoušky

30.4.2024 - Jednotné přijímací zkoušky

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Akce školy / Akce roku 2021 - 2022

Informace k testování žáků

 

 • Testování 29. 11. 2021 – proběhne na začátku 1. vyučovací hodiny ve škole. Zajišťuje ho vyučující daného předmětu ve spolupráci s A. Polenovou.
 • Testování žáků, kteří mají odborný výcvik zajistí učitelé OV ve spolupráci s A. Polenovou. Testovat se bude před odjezdem na pracoviště.
 • Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží OTN – očkování, test, nemoc, test
  • očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování
  • nemoc - doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • test - doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 • Pokud se žáci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou    po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Výjimky z povinnosti – např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, činnosti jejíž charakter to neumožňuje.

V případě pozitivního výsledku AG testu:

 • Bude žák izolován od ostatních osob v izolační místnosti.
 • Je-li žák nezletilý, škola kontaktuje zákonného zástupce a žák, poučen o nutných opatřeních během návratu domů, bez zbytečného odkladu opustí školu.
 • Zletilý žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opustí školu.
 • V případě, že je testovaný žák pozitivní, následný postup řeší KHS.

Více informací ke screeningovému testování naleznete na:

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

Škola dodržuje ochranu osobních údajů v souvislosti s testováním žáků.

 

Ing. A. Vondrka, PhD., ředitel školy

Třeboň, 25. listopadu 2021                                                                

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout