Telefon 384 721 216
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / O škole / Informace o škole

Mladý rybář, o.p.s

MLADÝ  RYBÁŘ,  obecně prospěšná společnost
se sídlem: Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň
 

IČ:  25185756                                                        

bankovní spojení:         259 833 300/0300 ČSOB
 

Za účelem modernizace výchovně - vzdělávacího procesu, nákupu učebnic, učebních textů, odborných časopisů a didaktických pomůcek byla při škole zřízena nezisková organizace Mladý rybář, obecně prospěšná společnost ( dále MR o.p.s. ). Z prostředků  společnosti se  podporuje řada aktivit, např. i organizace školních a mezinárodních soutěží v  odborných dovednostech žáků, financují se  výměnné stáže žáků v zahraničí, přispívá se na činnost kroužků na domovech mládeže, na ceny při sportovních soutěžích, odměny žákům za dobré studijní  a sportovní výsledky apod. Dalším důležitým úkolem je propagace SŠRV  na veřejnosti.

Hlavní prostředky na činnost MR o.p.s. jsou  získávány z darů žáků, rodičů a organizací. Pokud se rozhodnete věnovat nějakou částku na činnost naší neziskové organizace, podpoříte tím výchovně-vzdělávací činnost  na  Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni.      
Příspěvek vložte prostřednictvím výše uvedeného bankovního účtu, popř. složenkou ( variabilní symbol bude rodné číslo syna/dcery). Děkujeme.
 

Mladý rybář, o.p.s.
Správní rada
 

 

 

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout