Telefon 384 721 216
Velikost písma

6.12.2023 - Studentská rada

3.1.2024 - Nástup do školy

2.2.2024 - Pololetní prázdniny

12.2.2024 - 18.2.2024 - Jarní prázdniny

28.3.2024 - Velikonoční prázdniny

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Studium / Ekologie a životní prostředí

Kritéria přijímacího řízení

Školní rok 2023/2024
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí - Vodohospodář

 

Podmínky přijetí uchazečů:

 • úspěšné absolvování základního vzdělání,
 • vykonání jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M (výsledek jednotné zkoušky má 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení)
 • obor nemá žádná zdravotní omezení (viz NV č. 211/2010 Sb.), u uchazeče se nevyžaduje na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti

 

Maximální možný počet získaných bodů je 166,67. Z toho lze získat:

 • 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí   9. třídy
 • 100 bodů za jednotné přijímací zkoušky

 

Při rovnosti rozhoduje:

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky,
 • nižší součet hodnocení z předmětů přírodopis a chemie z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
 • nižší součet hodnocení z předmětů přírodopis a chemie z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ,
 • nižší součet hodnocení z předmětů český jazyk a matematika z 1. pololetí 9. ročníku,
 • nižší součet hodnocení z předmětů český jazyk a matematika z 2. pololetí 8. ročníku,
 • hodnocení z předmětu cizí jazyk v 9. ročníku (v případě, že se na ZŠ vyučuje více než jeden povinný jazyk, bere se v úvahu jazyk s nejlepším hodnocením),
 • hodnocení z předmětu cizí jazyk v 2. pololetí 8. ročníku (v případě, že se na ZŠ vyučuje více než jeden povinný jazyk, bere se v úvahu jazyk s nejlepším hodnocením).

 

Počet přijímaných uchazečů…30

 

Výpočet bodů ze ZŠ:

 
 

 

 

 

Přihláška ke stažení - možnost editovat

 

Ing. A. Vondrka, Ph.D., v.r.
ředitel školy

 

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout