Telefon 384 721 216
Velikost písma

6.10.2023 - Zasedání školské rady

23.12.2023 - 2.1.2024 - Vánoční prázdniny

3.1.2024 - Nástup do školy

2.2.2024 - Pololetní prázdniny

12.2.2024 - 18.2.2024 - Jarní prázdniny

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / Erasmus+ / ERASMUS+ KA122 VET

REFLEXE ÚČASTNÍKŮ

Místo: Španělsko, Alicante

Název kurzu: Outdoor Recreation, Fitness and Nature for a Healthy Lifestyle

Poskytující organizace: PMS Erasmus +

Termín: 2. 4. - 8. 4. 2023

„V prvním týdnu v dubnu jsem se účastnila kurzu Outdoor Recreation, Fitness and Nature na škole PMS ve španělském městě Alicante. Kurz byl na dobré úrovni a probíhal v přátelském duchu. Obsahem kurzu byl zdravý životní styl, jak se zdravě stravovat, pěší turistika v horách, relaxační a dechové aktivity, vodní sporty (paddleboard), kruhový trénink, outdoorové sportovní aktivity a hry, cvičení na propojení hemisfér mozku, a hlavně sdílení nápadů pro výuku s ostatními účastníky kurzu. Kurz mě obohatil o nové nápady pro výuku tělesné výchovy ve venkovním prostředí. Spoustu poznatků jsem získala i díky aktivní komunikaci a navázání přátelských vazeb s ostatními účastníky kurzu, se kterými jsme si vyměnili kontakty pro navázání případné budoucí spolupráce."

Mgr. Marie Tůmová

Místo: Malta, St. Julian´s

Název kurzu: Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised Language Teaching Methodology in Practice Today

Poskytující organizace: ETI Malta 

Termín: 24. 4. — 5. 5. 2023

„V uvedeném termínu jsem se zúčastnila dvoutýdenního kurzu Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised & Language Teaching Methodology in Practice Today na Maltě v městě Saint Julian´s nedaleko hlavního města Valletty. Kurz byl veden pod záštitou organizace ETI, tudíž na vysoké úrovni po stránce profesní i organizační.

Kurz byl zaměřen na rozvoj kompetencí učitelů anglického jazyka ve smyslu moderní tvorby jejich vlastních vyučovacích metod v kontextu a rozvoje komplexních učitelských dovedností.

Stěžejním cílem kurzu bylo rozšíření znalostí metodiky výuky anglického jazyka na střední škole pomocí řady praktických metodologií, dále pak představení nových oblastí metod výuky a doprovodných technik s využitím praktických zážitkových metod.

Získala jsem zde velké množství užitečných nápadů na zpestření výuky anglického jazyka. Mezi jinými například na zlepšení mluveného projevu žáků a jejich aktivního zapojení do výuky, kreativní výuku slovní zásoby a gramatiky, využití prvků dramatické výchovy v hodinách, tvorbu moderních pracovních listů a kvízů či využití ICT ve výuce AJ.

Velmi jsem ocenila zejména interakční komunikační přístup lektorů i účastníků kurzu, který zahrnoval praktické workshopy, brainstorming, analýzu, řešení problémů a hraní rolí ve skupině nebo ve dvojicích. Všichni zúčastnění byli po celou dobu aktivně zapojeni do všech lekcí s cílem prožití aktivit z pohledu studentů.

Důležitá byla rovněž každodenní analýza jednotlivých činností a diskuse s ohledem na vlastní pedagogické znalosti a dovednosti, vyučovací metody a kontexty, což dále umožňuje využívat a zlepšovat přirozenou komunikaci v angličtině.

Velkým benefitem pro mne byla též vzájemná výměna pedagogických informací, znalostí a dovedností v multikulturním prostředí účastníků z různých evropských zemí a v neposlední řadě seznámení se s kulturním dědictvím Malty s jejím dvojjazyčným jazykovým prostředím.

Mgr. Pavla Votápková

Místo: Malta, St. Julian´s 

Název kurzu: Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised Language Teaching Methodology in Practice Today 

Poskytující organizace: ETI Malta 

Termín: 26. 6. — 7. 7. 2023 

Zúčastnila jsem se dvoutýdenního kurzu určeného pro učitele angličtiny na středních školách. Kurz byl zaměřený na metodiky výuky v různých oblastech výuky jazyka a na využití ICT ve výuce. 

Velmi přínosné bylo to, že jsme se dva týdny bavili pouze v angličtině. Toto je pro učitele jazyků velmi důležité, aby si udržoval vysokou úroveň jazykových kompetencí. Kurz byl velice kvalitní, musím ho pochválit, protože přinesl mnoho inspirace a konkrétních příkladů, jak jednotlivé metody používat, co využít. Kurz se věnoval těmto tématikám: Warmers, Fillers, Coolers, Phonology, Corrections, 5-minute activities, Role-playing, Learning vocabulary, zapojování různých inteligencí do metod výuky, využití výukových aplikací a online slovníků, Chat GPT, Writing, Reading, Mutual education, Dictations, Music and Videos in lessons, Grammar and Erors nebo Storytelling. 

Lektorky byly velmi profesionální, kurz zahrnoval workshopy, kdy účastníci kurzu prakticky procvičovali metody, byli aktivně zapojeni, pracovali ve dvojicích nebo skupinách a mohli si zažít aktivity a jejich průběh z pohledu žáků. 

Přínosná byla i vzájemná výměna informací a zkušeností mezi účastníky kurzu, jen lituji, že nebylo zastoupeno více zemí. Sešli jsme se tam učitelé z Polska, Slovenska a Čech, kde jsou vzdělávací systémy hodně podobné.  

Mgr. Jana Harazimová 

Místo: Řecko, Kalamata

Název kurzu: Educational Management and School Leadership

Poskytující organizace: AREADNE LONGLIFE LEARNING CENTRE

Termín: 3. 7. - 7. 7. 2023


Během účasti na vzdělávacím kurzu "Management a leadership ve školství" v Řecku jsem se účastnil řady odborných činností, které mi pomohly rozvíjet mé dovednosti a znalosti v oblasti řízení škol a leadershipu.

 

Během kurzu jsem měl příležitost zúčastnit se řady odborných školení, které pokrývaly široké spektrum témat spojených s efektivním řízením škol. Získal jsem nové poznatky o moderních strategiích řízení a vedení ve školství.

Průběžně jsem s kolegy z dalších zemí analyzoval praktické příklady a případové studie z reálného školního prostředí, což mi umožnilo lépe porozumět praktickým výzvám a situacím, se kterými se mohou ředitelé škol potýkat.

Stáž mi umožnila hovořit s kolegy z různých zemí, jako jsou Německo, Nizozemsko, Litva, Estonsko, Itálie, Polsko a Turecko. Prostřednictvím těchto interakcí jsem získal nové perspektivy a názory na různá řídicí a komunikační témata.

Lektor kurzu připravil dotazníky zaměřené specificky na náš současný styl řízení a metody, které v praxi používáme. Tato zpětná vazba mi umožnila zhodnotit efektivitu současných postupů a identifikovat oblasti, ve kterých mohu zlepšit své řídící schopnosti.

Jazyková praxe byla důležitou součástí kurzu, jelikož jsem komunikoval anglicky se zahraničními kolegy. Tato praxe mi pomohla zlepšit mé jazykové dovednosti a zvýšit jistotu při komunikaci v anglickém jazyce.

Získané znalosti jsem aktivně aplikoval na případové studie a řešil konkrétní problémy související s řízením školy. Tím jsem si ověřil praktickou hodnotu a efektivitu nových přístupů a metod.

Celkově byla tato stáž pro mě obohacujícím a inspirativním zážitkem. Byla to skvělá příležitost rozvíjet se v oblasti managementu a leadershipu ve školství a získat nové poznatky, které mohu uplatnit ve své další kariéře.

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout