Telefon 384 721 216
Velikost písma

6.10.2023 - Zasedání školské rady

23.12.2023 - 2.1.2024 - Vánoční prázdniny

3.1.2024 - Nástup do školy

2.2.2024 - Pololetní prázdniny

12.2.2024 - 18.2.2024 - Jarní prázdniny

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Akce školy / Akce roku 2022 - 2023

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V letošním roce proběhnou volby do školské rady SŠRV J. Krčína, Třeboň. Volební období je 3 roky, nová školská rada bude ustanovena k 1. říjnu 2023. je zřizována podle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Její volba se řídí volebním řádem školské rady (dále VŘ), který byl schválen Radou Jihočeského kraje – směrnice č. SM/114/RK, změna č. 4, účinná od 1. 5. 2023: Volební řád školské rady při základních, středních školách, konzervatoří a vyšších odborných školách.

Školská rada má 9 členů, z toho 3 členy tvoří zástupci z řad pedagogů, tři zástupci z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků a tři členy jmenuje zřizovatel školy (Jihočeský kraj).

K organizaci byl ustanoven přípravný výbor (volební orgán) ve složení: Ing. Davidová Věra, Majerčáková Lenka, Ing. Srp Jiří, Polenová Alena. Volební orgán má za úkol koordinovat přípravu, průběh a provedení voleb. Zajišťuje:

  • přijímání návrhů kandidátů na členy ve školské radě
  • hlasovací lístky
  • evidování všech osob oprávněných volit členy v obou skupinách
  • zaznamenávání výsledků hlasování
  • vyhlášení výsledků voleb na veřejnosti přístupném místě ve škole a způsoben umožňujícím dálkový přístup
  • zápis o provedených volbách.

 

Návrhy kandidátů

Oprávněné osoby mohou podávat návrhy na kandidáty za svoji skupinu (pedagogové, oprávněné osoby) do 23. 6. 2023 do 14:00 hodin, a to bud písemnou formou na adresu školy (sekretariát), případně elektronicky na info@ssrv.cz.

V návrhu musí být uvedeno jméno kandidáta, adresa, kontaktní údaje, označení třídy žáka, jméno navrhovatele a souhlas s kandidaturou jmenované osoby. Návrhy je vhodné podávat na návratce, kterou obdrží žáci ve škole.  

Kandidátní listiny budou zveřejněny 11. 7. 2023 na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy.

 

Způsob a průběh voleb

 

Členy školské rady volí oprávněné osoby (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků) a pedagogové tajným hlasováním 30. 8. a 4. 9. 2023 vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Za zvolené členy jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů a se svým zvolením vyslovili souhlas. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Volební orgán neprodleně zveřejní výsledky voleb na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup (www.ssrv.cz).

 

Zveřejnění výsledků voleb 5.9.2023.

Ing. A. Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

Ing. Davidová V. – přípravný výbor

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout