Telefon 384 721 216
Velikost písma

20.5.2024 - 23.5.2024 - MZ - ústní část

30.4.2024 - Jednotné přijímací zkoušky

23.4.2024 - MZ - profilová praktická zkouška

24.4.2024 - MZ - profilová praktická zkouška

26.4.2024 - Pedagogická rada

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / Archiv projektů / ROP

Žáci mají novou ojedinělou učebnu - 2/2014 – 2/2015

Název projektu: Specializovaná učebna hydrologie, hydrauliky, revitalizace vodotečí a vodních staveb

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02946

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění teoretické a praktické výuky hydrauliky, hydrologie, vodotečí a vodních staveb. V rámci projektu byla moderně vybavena odborná učebna ve stávajících prostorech Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni. Učebnu budou využívat studenti oborů Ekologie a životní prostředí - Vodohospodář a obor Rybář s nástavbovým studiem Rybářství, tj. technické a přírodovědné obory. Díky projektu budou vytvořeny podmínky pro kvalitní odbornou a praktickou přípravu žáků. Budou zajištěny profesní kompetence žáků v souladu s požadavky vodohospodářských a rybářských podniků, agentur na ochranu přírody a krajiny, státní správy a samosprávy. Díky projektu se tak výrazně zvýší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Hlavním specifikem je naprostá ojedinělost učebny, která byla v rámci projektu vybudována. Žádná jiná škola v Jihočeském kraji nedisponuje vybavením, které bylo v rámci projektu pořízeno.

  • Doba realizace projektu: 2/2014 – 2/2015
  • Rozpočet projektu: 3,7 mil. Kč
  • Dotace: 3,1 mil. Kč

Tento projekt Specializovaná učebna hydrologie, hydrauliky, revitalizace vodotečí a vodních staveb je spolufinancován Evropskou unií.


TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Žáci Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni mají novou ojedinělou učebnu

Budoucí rybáři a vodohospodáři budou lépe připraveni na povodně, ale i období sucha. Na Střední škole rybářské a vodohospodářské v Třeboni byla za podpory ROP Jihozápad vybudována za 3,7 milionu korun unikátní specializovaná učebna hydrologie, hydrauliky, revitalizace vodotečí a vodních staveb. Jediná v Jihočeském kraji.

„V nové učebně je vybavení, které nemá žádná jiná škola v Jihočeském kraji. Jsou zde simulátory, na kterých se žáci učí pracovat s vodními toky v nejrůznějších situacích. Například při extrémních situacích – povodních a suchu,“ uvedl Ing. Aleš Vondrka Ph.D., zástupce ředitele. V učebně je tak například vybavení pro fyzikální simulaci tvorby odtoku z povodí, unášení sedimentů a pohybu vody v přírodních a upravených korytech vodních toků. Žáci se naučí používat technologie, které se v praxi používají pro prevenci povodní a zadržení vody v krajině, sledování jakosti vody či zaměřování vodních děl. Součástí vybavení tohoto unikátního pracoviště je i sestava pro sběr a vyhodnocení geodetických dat, tak aby žáci byli seznámeni i problematikou vzniku map a podélných a příčných profilů využívaných ve vodohospodářské praxi.

„Vybudování učebny bude financováno prostřednictvím dotace z ROP Jihozápad ve výši více než tří milionů korun,“ uvedla Andrea Zemánková ze společnosti G-PROJECT, která projekt řídí.

Učebna bude sloužit žákům maturitního oboru Vodohospodář a učebního oboru Rybář včetně nástavbového studia Rybářství. Čtyřletý maturitní obor Vodohospodář je výjimečný a svým zaměřením jediný v České republice. Žáci tohoto oboru se učí ovládat hospodaření na vodních plochách, prevenci znečištění a likvidaci havárií, výstavbu a opravu malých vodních nádrží, protipovodňová opatření a zadržení vody v krajině.

 

Tento projekt Specializovaná učebna hydrologie, hydrauliky, revitalizace vodotečí a vodních staveb je spolufinancován Evropskou unií

FotogaleriePřeskočit fotogalerii

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout