Telefon 384 721 216
Velikost písma

26.5.2023 - Pedagogická rada pro 3. ročníky SOU

14.4.2023 - 2. termín Jednotné přijímací zkoušky

18.4.2023 - Písemné práce z AJ

19.4.2023 - Písemné práce z ČJ

3.5.2023 - Didaktický test z ČJ

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / O škole / Poradní sbor

21. 4. 2016 - zápis z ustavujícího zasedání poradního sbor ředitele SŠRV Jakuba Krčína

Datum:  21. 4. 2016

 • Místo: SŠRV Jakuba Krčína, Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň
 • Účastníci: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., Ing. Věra Davidová, Ing. Miloslava Melounová, Zdeněk Mráz,
 • Petr Novotný, Ing. Miloslav Šír, CSc., prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., Ing. Eva Zelenková
 • Omluveni: Miroslav Ježek, Ing. Milan Kopenec, Ing. Lubomír Skála, Ing. Jiří Zaviačič

Program

 1. Představení školy: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.,  Ing. Věra Davidová
 2. Seznámení se školním vzdělávácím plánem a předání písemných podkladů: Ing. Věra Davidová
 3. Seznámení s koncepcí odborné výuky:  Ing. Miloslav Šír, CSc.
 4. Založení poradního sboru na ustavujícím zasedání: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
 5. Diskuse nad náplní práce a organizací jednání poradního sboru.
 6. Schválení usnesení.
 7. Závěr.

Usnesení

1. Členy poradního sboru jsou:

 • Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel SŠRV Jakuba Krčína, Třeboň
 • Ing. Věra Davidová – SŠRV Jakuba Krčína, Třeboň
 • Miroslav Ježek – HYDRO&KOV s.r.o., Třeboň
 • Ing. Milan Kopenec – Agro-la, spol. s.r.o., Jindřichův Hradec
 • Ing. Miloslava Melounová – Česká společnost vodohospodářská ČSSI, České Budějovice
 • Zdeněk Mráz – Město Třeboň
 • Petr Novotný – VHS - Vodohospodářské stavby spol. s r. o., České Budějovice
 • Ing. Lubomír Skála – Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Třeboň
 • Ing. Miloslav Šír, CSc. – SŠRV Jakuba Krčína, Třeboň
 • prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. –  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Ing. Jiří Zaviačič – ENVI-PUR, s. r. o., Praha, Soběslav
 • Ing. Eva Zelenková – Správa Národního parku Šumava, Vimperk

2. Poradní sbor se bude zabývat především:

 • Spoluprací se  zaměstnavateli, vysokými školami a stavovskými organizacemi.
 • Oborovou strukturou školy, skladbou a tvorbou školních vzdělávacích programů s ohledem na aktuální a výhledové potřeby zaměstnavatelů.
 • Náplní a organizací praktického vyučování.
 • Uplatněním absolventů v pracovním životě.
 • Zapojením žáků do národních a mezinárodních projektů.
 • Podporou talentovaných žáků.

3. Poradní sbor se bude scházet 1x ročně.

4. Členové poradního sboru provedou kritickou revizi písemných podkladů týkajících se odborné části školního vzdělávacího plánu.

Zapsal: M. Šír

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout