Telefon 384 721 216
Velikost písma

1.7.2023 - 31.8.2023 - Letní prázdniny

23.6.2023 - Pedagogická rada za II. pololetí

5.6.2023 - 7.6.2023 - Praktická část ZZ - Závěrečné zkoušky učebního oboru 41-53-H/01 Rybář

14.6.2023 - 15.6.2023 - Ústní část ZZ – 3. A, 3. B - Závěrečné zkoušky učebního oboru 41-53-H/01 Rybář

5.6.2023 - 7.6.2023 - Sportovní kurz

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / Archiv projektů / UNIV

Kurzy celoživotního vzdělávání

Škola se zapojila do projektu ministerstva školství UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým) a díky tomu mohla využít k budování svých vzdělávacích projektů pro dospělé prostředky Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Jde o projekty Životní prostředí a zdraví ryb a Základy velkochovu akvarijních druhů ryb. Oba projekty jsou ve finální fázi a již registrujeme první uchazeče o vzdělávání.

Kurz Životní prostředí a zdraví ryb je členěn do pěti modulů, které se zabývají specifickou problematikou rybářství. Prvním je modul Optimalizace chovného prostředí v produkčním rybářství, jehož cílem je obnovit a aktualizovat současné směry v rybářském hospodaření a aplikovat je v provozu. Modul Životní prostředí a zdraví ryb se zaměřuje na získání orientace a vlivu biotických a abiotických faktorů na zdraví ryb a modul Prevence nových onemocnění seznámí účastníky s novými a aktuálními onemocněními ryb v rybníkářství a pstruhařství. Čtvrtý modul Aktuální problémy při rybářském hospodaření se zaměřuje na řešení aktuálních problémů způsobených činností člověka ve vodním prostředí. Modul Získávání finančních prostředků z grantových programů EU seznámí absolventy s možností získávání a využití dotačních titulů v rybářském hospodářství.

Výuka je v kurzu rozdělena do 12 týdnů, aby obsáhla cca 170 výukových hodin pro všechny moduly. Stejně jako žáci v počátečním vzdělávání, budou mít i dospělí účastníci kurzu k dispozici učebny s PC a softwarem, tiskárnou či skenery, multifunkční učebnu a laboratoř pro patologicko-anatomické pitvy a fyzikálně-chemické analýzy vody.

Pro aktuální informace mohou zájemci kontaktovat vedoucího kurzů, Ing. Luďka Možíše na tel. 608 351 292

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout