Telefon 384 721 216
Velikost písma

25.6.2024 - Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín

28.6.2024 - Volno ředitele školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Studium / studejní obor Ekologie a životní prostředí

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - maturitní obor

Ekologie a životní prostředí - Vodohospodář - 16-01-M /01

 

Čtyřletý maturitní obor
pro chlapce a dívky

 • svým zaměřením jediný v ČR!
 • úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • obor nemá žádná zdravotní omezení (viz NV č. 211/2010 Sb.), u uchazeče se nevyžaduje na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • pravidelné odborné praxe skupinové, individuální
 • možnost získání řidičského průkazu skupiny B
 • možnost zahraničních studijních pobytů
 • příprava na studium na VŠ

Náplň a tématika studia

 • zadržení vody v krajině
 • protipovodňová opatření
 • výstavba a oprava malých vodních nádrží
 • hospodaření na vodních plochách
 • základy hospodaření na rybnících
 • prevence znečištění a likvidace havárií
 • orientace v zákonech a předpisech o ochraně přírody

 

Jaké předměty budeš studovat?

 

Odborné předměty

 • Vodní stavby
 • Meteorologie a hydrologie
 • Ekologie
 • Biologie
 • Geologie a pedologie
 • Rybníkářství
 • Hygiena a toxikologie
 • Ochrana životního prostředí

Všeobecně vzdělávací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Chemie
 • Fyzika
 • Práce s počítačem
 • Dějepis

Možnosti uplatnění

 • ve vodohospodářských podnicích (správy povodí)
 • ve firmách zabývajících se chovem a produkcí ryb
 • v agentuře ochrany přírody a krajiny
 • v projektové činnosti (malé vodní nádrže, suché poldry)
 • ve státní správě (např. referáty životního prostředí při městských úřadech)
 • nebo další studium na V

Zahraniční praxe

 • Norsko - škola na ostrově Schorvoy (Tromso)
 • Francie - Lycée Agricole de Cibeins (Lyon)
 • Německo - usilujeme o spolupráci se školou v Budyšíně

Škola dále nabízí

 • domovy mládeže a vlastní školní jídelnu
 • ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích
 • klubovny, zájmové a sportovní kroužky (teraristika, potápění, myslivost, stolní fotbal a další)
 • hřiště s umělým povrchem a osvětlením, tenisové kurty, posilovny

Autoškola

V současné době naše škola umožňuje žákům získat řidičské oprávnění skupin B, T. V rámci nepovinného předmětu Řízení motorových vozidel.

Výpočet bodů za prospěch

Výpočet bodů a prospěch

Přečíst článek

Ukázka praxe při studiu VODOHOSPODÁŘ

V prvním a druhém roce výuka probíhá formou bloku 6 hodin jednou za 14 dní u celé třídy, ve třetím a čtvrtém roce studenti absolvují individuální praxi na vybraných pracovištích (Správa CHKO, ZOL, Povodí Vltavy, Rybářství Třeboň a další).

Přečíst článek

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout