Dotační program Jihočeského kraje

„MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME“

>> více

Vzdělání pro veřejnost

Nabízíme PROFESNÍ REKVALIFIKACE pro tyto profese:

 • Rybníkář
 • Líhňař
 • Pstruhař
 • Zpracovatel ryb
 • Chovatel vodní drůbeže
>> více

VIDEO vizitka

VODOHOSPODÁŘ - maturitní obor

Přesný název: Ekologie a životní prostředí - Vodohospodář - 16-01-M /01

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

 • Délka přípravy: 4 roky – denní studium
 • Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení základního vzdělání, jednotná přijímací zkouška viz. kritéria přijímacího řízení
 • Způsob ukončení: maturitní zkouška
 • Stupeň poskytovaného vzdělání: střední s maturitní zkouškou

 

Studijní obor nabízí studium všeobecně vzdělávacích  a odborných předmětů. Absolvent se uplatní např. jako pracovník veřejné správy, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech České inspekce životního prostředí, ale i jako hydrolog, pracovník vodohospodářských a rybářských organizací.

Přihláška ke studiu

 

Čtyřletý maturitní obor je pro určený pro chlapce a dívky.

Informace o oboru

 • svým zaměřením jediný v ČR!
 • úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • pravidelné odborné praxe skupinové, individuální
 • možnost získání řidičského průkazu skupiny B
 • možnost zahraničních studijních pobytů
 • příprava na studium na VŠ

Prohlédněte si fotokroniku z praxe oboru >>

Náplň a tématika studia

 • zadržení vody v krajině
 • protipovodňová opatření
 • výstavba a oprava malých vodních nádrží
 • hospodaření na vodních plochách
 • základy hospodaření na rybnících
 • prevence znečištění a likvidace havárií
 • orientace v zákonech a předpisech o ochraně přírody

Odborné předměty

 • Vodní stavby
 • Meteorologie a hydrologie
 • Ekologie
 • Biologie
 • Geologie a pedologie
 • Rybníkářství
 • Hygiena a toxikologie
 • Ochrana životního prostředí

Všeobecně vzdělávací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Chemie
 • Fyzika
 • Práce s počítačem
 • Dějepis

Možnosti uplatnění

 • ve vodohospodářských podnicích (správy povodí)
 • ve firmách zabývajících se chovem a produkcí ryb
 • v agentuře ochrany přírody a krajiny
 • v projektové činnosti (malé vodní nádrže, suché poldry)
 • ve státní správě (např. referáty životního prostředí při městských úřadech)
 • nebo další studium na VŠ

Zahraniční praxe

 • Norsko - škola na ostrově Schorvoy (Tromso)
 • Francie - Lycée Agricole de Cibeins (Lyon)
 • Německo - usilujeme o spolupráci se školou v Budyšíně

Škola dále nabízí

 • domovy mládeže a vlastní školní jídelnu
 • ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích
 • klubovny, zájmové a sportovní kroužky (teraristika, potápění, myslivost, stolní fotbal a další)
 • hřiště s umělým povrchem a osvětlením, tenisové kurty, posilovny

Autoškola

V současné době naše škola umožňuje žákům získat řidičské oprávnění skupiny B v rámci nepovinného předmětu Řízení motorových vozidel.

Učební plán studia

 

 

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení - PŘIHLÁŠKA

Kritéria přijímacího řízení - PŘIHLÁŠKA  

Informace k přijímacímu řízení pro studijní obor ekologie a životní prostředí - Vodohospodář - 16-01-M /01

Zobrazit

Praxe při studiu VODOHOSPODÁŘ

Praxe při studiu VODOHOSPODÁŘ  

V prvním a druhém roce výuka probíhá formou bloku 6 hodin jednou za 14 dní u celé třídy, ve třetím a čtvrtém roce studenti absolvují individuální praxi na vybraných pracovištích (Správa CHKO, ZOL, Povodí Vltavy, Rybářství Třeboň a další).

Zobrazit

Kalendář akcí

POÚTSTČTSONE
                                          
Změny v rozvrhu Rozpis praxe žáků

PRÁVĚ PROBÍHAJÍ TYTO PROJEKTY

Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína

 

Kontakty

Táboritská 688
379 01 Třeboň

TELEFON: 384 721 216
EMAIL: info@ssrv.cz
FAX: 384 724 401
ID datové schránky: rhkyuzm

 

Partneři školy

Jihočeský krajbioproESFlogo ropmšmtdíla rožmberkůuniv 2ubytování

Kontakty

Střední škola rybářská
a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688/II, 379 01 Třeboň

Email: info@ssrv.cz

Telefon: 384 721 216

Mapa

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout