Telefon 384 721 216
Velikost písma

25.6.2024 - Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín

28.6.2024 - Volno ředitele školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Přijímací řízení / kritéria - RYBÁŘ

Rybář 41-53-H/01

Tříleté denní studium pro uchazeče ukončené závěrečnou zkouškou.

Kritéria přijetí:

Učební obor pro chlapce i dívky, počet přijímaných žáků: 55

1. kolo přijímacího řízení: Školní přijímací zkouška se nekoná.

Pořadí přijímaných uchazečů bude určeno nejnižším součtem průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
Obor má zdravotní omezení (viz NV č. 211/2010 Sb.), u uchazeče se vyžaduje na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

V případě rovnosti bodů rozhodne:

  • nižší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
  • nižší průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
  • lepší hodnocení z předmětu přírodopis v 1. pololetí 9. ročníku
  • lepší hodnocení z předmětu chemie v 1. pololetí 9. ročníku
  • lepší hodnocení z předmětu přírodopis v 2. pololetí 8. ročníku
  • lepší hodnocení z předmětu chemie v 2. pololetí 8. ročníku
  • lepší hodnocení z předmětu matematika v 1. pololetí 9. ročníku
  • lepší hodnocení z předmětu český jazyk v 1. pololetí 9. ročníku
  • lepší hodnocení z předmětu anglický jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Přílohy přihlášky:

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 

Ing. A. Vondrka Ph.D., v.r.
ředitel školy

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout