Telefon 384 721 216
Velikost písma

25.6.2024 - Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín

28.6.2024 - Volno ředitele školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Přijímací řízení / kritéria - RYBÁŘSTVÍ

Nástavbové studium Rybářství 41-43-L/51

Dvouleté nástavbové denní studium pro uchazeče s výučním listem z učebního oboru Rybář ukončené maturitní zkouškou.

Výuční list doloží žák neprodleně po jeho vydání, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy.

Kritéria přijetí:

Studijní obor pro chlapce i dívky, počet přijímaných žáků: 17

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou přijati na základě:

 • Výsledků jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM z didaktického testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - testy jsou v rozsahu učiva základní školy (výsledek jednotné zkoušky má 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení).
 • Prospěchu z učebního oboru Rybář za 1. a 2. pololetí 2.  ročníku SOU a 1. pololetí 3. ročníku SOU (40% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení).

V případě rovnosti bodů rozhodne:

 • lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • lepší známka z předmětu český jazyk a literatura z 1. pololetí 3. ročníku SOU
 • lepší známka z předmětu cizí jazyk za 1. pololetí 3. ročníku SOU
 • lepší známka z předmětu matematika za 1. pololetí 3. ročníku SOU
 • lepší známka z předmětu český jazyk a literatura za 2. pololetí 2. ročníku SOU
 • lepší známka z předmětu cizí jazyk za 2. pololetí 2ročníku SOU
 • lepší známka z předmětu matematika za 2. pololetí 2. ročníku SOU
 • lepší známka z předmětu český jazyk a literatura za 1. pololetí 2. ročníku SOU
 • lepší známka z předmětu cizí jazyk za 1. pololetí 2. ročníku SOU
 • lepší známka z předmětu matematika za 1. pololetí 2. ročníku SOU
 • lepší známka z předmětu chemie za 2. pololetí 2. ročníku SOU

 

Maximální možný počet získaných bodů je 166,67. Z toho lze získat:

 • 66,67 bodů za průměrný prospěch z učebního oboru Rybář za 1. a 2. pololetí 2. ročníku SOU a 1. pololetí 3. ročníku SOU
 • 100 bodů za jednotné přijímací zkoušky

 

Body, které získáváte za prospěch, si můžete zjistit zde

 

 • Školní přijímací zkouška se nekoná.
 • Obor má zdravotní omezení (viz NV č. 211/2010 Sb.), u uchazeče se vyžaduje na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Přílohy přihlášky:

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

 

Ing. A. Vondrka Ph.D., v.r.
ředitel školy

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout