PRÁVĚ PROBÍHAJÍ TYTO PROJEKTY

Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína

 

Vzdělání pro veřejnost

Nabízíme PROFESNÍ REKVALIFIKACE pro tyto profese:

 • Rybníkář
 • Líhňař
 • Pstruhař
 • Zpracovatel ryb
 • Chovatel vodní drůbeže
>> více

VIDEO vizitka

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Na základě:

 • zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění
 • vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • vyhlášky č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
 • zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

 

vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do denního studia za následujících podmínek:  

 

Přijímaný počet žáků:

tříletý učební obor Rybář: 70  KRITÉRIA >>

čtyřletý maturitní obor Ekologie a životní prostředí – vodohospodář: 30 - KRITÉRIA >>

nástavbové studium Rybářství: 30  KRITÉRIA >>

 

Podle § 60, odst. 5 a § 83 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění se v oboru Ekologie a životní prostředí - vodohospodář a nástavbovém oboru Rybářství koná školní přijímací zkouška. U oboru Vodohospodář z přírodopisu a oboru Rybářství z českého jazyka a odborné zkoušky z rybářských předmětů.

 

1. termín přijímacích zkoušek: 14. dubna 2021
2. termín přijímacích zkoušek: 15. dubna 2021

 

 

Uchazeči o učební obor Rybář budou přijati bez přijímací zkoušky. Přihláška se podává řediteli školy na stanoveném tiskopise.

 

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2021

 

Pro rok 2020 je na zadní straně tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí škol. roku 2019/2020 (zadní strana tiskopisu, bod 16). Tiskopisy z přechozích let jsou platné pouze za podmínky doplnění všech informací.

 

 • Uchazeč může do 1. kola podat nejvýše dvě přihlášky pro obory vzdělání  bez talentové zkoušky. Pořadí obou škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před jejím konáním.
 • Podmínkou přijetí pro obor Rybář a nástavbové studium Rybářství je zdravotní způsobilost žáka ke studiu potvrzená lékařem na přihlášce. Musí zde být uvedena formulace dle zákona č. 373/2011 Sb. ”Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v daném oboru”.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.     
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Podrobnější informace o oborech a přijímací zkoušce - viz kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory.

 

Upozornění: pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání stejný nebo nižší než je vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do maturitních oborů vzdělávání, přijímací zkouška se nekoná. Ředitel školy o nekonání rozhodne nejpozději do 8. března 2021. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách školy a bezodkladně bude sdělena uchazečům a jejich zákonným zástupcům.

 

 

Přijímání uchazečů - cizinců

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost   přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Vaše dotazy ohledně přihlášek a studia vám rádi zodpovíme
na tel.: 384 721 216  (sekretariát), 384 758 223  (ZŘTV), 
e- mail:  info@ssrv.cz         
Informace o škole na: www.ssrv.cz

 

Uchazečům může být v případě potřeby poskytnuto ubytování na DM (zákonný zástupce se telefonicky domluví na tel. čísle 384 721 216)

                                                                                                                                 

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.,  v.r.
ředitel SŠRV

Kalendář akcí

POÚTSTČTSONE
                                          
Změny v rozvrhu Rozpis praxe žáků

Obory studia

Maturitní obor

Učební obor

Nastavbové studium

Služby pro veřejnost

 • Turistické ubytování v domovech mláděže
 • Pronájem autobusu MB + VW
 • Nabídka stravování
>> více

Kontakty

Táboritská 688
379 01 Třeboň

TELEFON: 384 721 216
EMAIL: info@ssrv.cz
FAX: 384 724 401
ID datové schránky: rhkyuzm

Partneři školy

Jihočeský krajbioproESFlogo ropmšmtdíla rožmberkůuniv 2ubytování

Kontakty

Střední škola rybářská
a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688/II, 379 01 Třeboň

Email: info@ssrv.cz

Telefon: 384 721 216

Mapa
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím