Telefon 384 721 216
Velikost písma

26.5.2023 - Pedagogická rada pro 3. ročníky SOU

14.4.2023 - 2. termín Jednotné přijímací zkoušky

18.4.2023 - Písemné práce z AJ

19.4.2023 - Písemné práce z ČJ

3.5.2023 - Didaktický test z ČJ

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Pro studenty / Školní psycholog

Školní psycholožka se hlásí - část I.

Školní psycholožka se hlásí – část I.

Všem, kdo jsou letos v posledních ročních svého studia, tedy končí studium na zdejší škole.....

Možná víte o tom, že ministr školství Ing. Plaga uspořádal na svém instagramovém účtu anketu, v němž vyzýval maturanty k vyjádření, jak jim vyhovuje distanční výuka, nebo zda-li jim online výuka poskytuje dostatek výkladu, aby se mohli připravovat k maturitě. Zajímal ho i názor, jak by maturitní zkoušky upravili – jak a co třeba zkrátili, eventuelně úplně vypustili, aby se zmírnilo napětí z již tak stresového roku. Výsledek názoru studentů jste možná zaznamenali -  maturanti preferovali zrušení ústní části maturit. Že by se jim hodně ulevilo, o tom žádná, takže zkusit to navrhnout museli, ale - neprošlo to. Takže konec snění a jdeme do reality.

MŠMT zohlednilo komplikované a nestandardní vzdělávání i v tomto školním roce v důsledku nutných opatření kvůli pandemii koronaviru. Po dlouhé době bez informací, jak letos budou vypadat maturitní a závěrečné zkoušky, už byste měli mít jasno, protože je již rozhodnuto. Tak jen pro pořádek:

1)

- k maturitě i závěrečným zkouškám může každý z těch, kdo prospěli v prvním pololetí

2)

= maturantům

  • byly zrušeny obě slohové práce, tedy jak z českého, tak cizího jazyka = zajásal ten, kdo není moc „psavý“, kdo se zrovna moc neumí vyjadřovat, nebo těžko formuluje myšlenky, ale jsou mezi vámi i ti, koho to zrovna nepotěšilo, protože se právě písemně vyjadřuje lépe, není tak ve stresu, jako při slovní prezentaci
  • didaktické testy zůstávají, budou se konat na jaře v plánovaných termínech a prodlužuje se časová dotace:

= na testy z češtiny o 10 minut, tzn. z původních 75 minut na 85 minut,

= u cizího jazyka se čas trvání testu prodlouží také o 10 minut, tedy ze 100 minut na 110 minut

= z matematiky o 15 minut, čas se zvýší ze 2 hodin na 2 hodiny a 15 minut

= didaktické testy mají ověřit minimum vědomostí, které byste v průběhu studia měly získat. Učební látka vám byla předkládána distančně, ale další upevňování vědomostí – procvičování, doplňování učiva i samostudiem bylo i na vás. K přípravě můžete využít testy na procvičování od Cermatu, další najdete i na stránkách České školní inspekce

= didaktické testy se nebudou známkovat, ale jen hodnotit, zda-li žák "uspěl", či "neuspěl" s připojením informace o procentuálním vyjádření úspěšnosti (Hranici úspěšnosti určí Cermat)

  • profilová část (odborné předměty) zkoušky zůstává, ale vzhledem k prodlevě, resp. pozastavení praktické výuky, se období maturit prodlouží až do 25. června. Upravit formu a termín zkoušky je v kompetenci ředitele školy a informace již máte k dispozici
  • praktické zkoušky maturantů se budou moci konat do 27. srpna t.r., tím se prodlužuje čas na doplnění praktické přípravy, když ta byla zastavena
  • pokud by někteří z vás, kterých se výše uvedené informace týkají, pracovali v nějakých zdravotnických, nebo sociálních zařízeních, jako dobrovolní pomocníci v rámci covidu, máte možnost dělat zkoušky ve dvou termínech dle svého uvážení (výběru) – v květnu, nebo v červnu. Maturanti, kteří pomáhali a neuspějí u didaktických testů v květnovém termínu, mají další možnost opravy 14. až 16. června. Ministerstvo jim tedy navyšuje počet opravných pokusů z běžných dvou na pokusy tři. K mimořádnému termínu zkoušky v červnu se budou moci přihlásit i maturanti, kterým by onemocnění covidem, či karanténa v době řádného termínu zkoušky zabránily se testů zúčastnit.

3)

= studentům, které čekají závěrečné zkoušky

  • možnost konání praktických závěrečných zkoušek učňů je posunuta až do konce srpna t.r. (do 31. srpna 2021) = poskytuje se tím možnost doplnění praktických dovedností v praktické přípravě, od které bylo vlivem opatření proti šíření koronaviru odstoupeno
  • závěrečné zkoušky učňů budou mít dvě části místo tří
  • čas na písemnou závěrečnou zkoušku učňů se může prodloužit o 30 minut, tedy ze 4 hodin na 4,5 hodiny

4)

- k tomu, co je v kompetenci ředitele školy, aby rozhodnul ohledně maturit a závěrečných zkoušek = konkrétní informace „kdy a co“ od vedení školy již víte

------------------------------

Poznámka:

MŠMT (ve spolupráci s MZdr) nyní plánuje postupný návrat žáků do škol od března - při zavedení povinného testování. Testovat by se mělo každých 7 až 14 dnů, a to tzv. neinvazivními RT-PCR testy (například ze slin, nebo tzv. kloktací testy – i zdravotničtí odborníci jsou názoru, že středoškoláci jsou rozhodně schopni – po příslušném poučení - takový úkon zvládnout). Testování by mělo zajistit co nejvyšší zdravotní bezpečnost ve školním prostředí, proto má být podmínkou pro otevření škol a negativní test by pak umožnil jak žákům, tak učitelům, účast na prezenční výuce. Nepředpokládá se, že by došlo k velkému odmítání testování – u rodičů i samotných žáků již převládá přesvědčení, že možnost mít prezenční výuku je v jejich zájmu. Pokud by přece jen někdo testování odmítnul, škola by pak již neměla povinnost poskytovat mu distanční výuku.

 

Záležitosti uvedené v této poznámce jsou zatím jen předpokládané, výsledek se určitě všichni brzy dozvíme.

-------------------------------

Příště se vám ozvu s informacemi, jak se již dlouhou dobu uplatňovaná omezující opatření v našich životech na nás projevují a co dělat, abychom tolik nepodléhali stresu a udržovali se v co možná nejlepší psychické kondici.

J. Skálová

 

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout