Telefon 384 721 216
Velikost písma

1.7.2023 - 31.8.2023 - Letní prázdniny

23.6.2023 - Pedagogická rada za II. pololetí

14.6.2023 - 15.6.2023 - Ústní část ZZ – 3. A, 3. B - Závěrečné zkoušky učebního oboru 41-53-H/01 Rybář

12.6.2023 - 14.6.2023 - Sportovní kurz

12.6.2023 - 13.6.2023 - Odborná exkurze na Šumavě

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Přijímací řízení

26.5.2023 - Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů:

 

Přijímaný počet:

čtyřletý maturitní obor Ekologie a životní prostředí – vodohospodář: 2

 

Termín pro podání přihlášek je do 8. června 2023.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ, použije se výsledek bodového hodnocení uchazeče za ČJ  a MA z jednotné přijímací zkoušky (JPZ), kterou uchazeč konal v 1. kole přijímacího řízení. K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit Výpis výsledků didaktických testů JPZ do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, který si vyžádáte na střední škole, kde uchazeč JPZ konal. 

Registrační číslo bude uchazečům sděleno emailovou adreso, uvedenou na přihlášce ke vzdělávání.

 

Výsledky 2. kola budou zveřejněny 9. června 2023. Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy.

 

Podmínky přijetí uchazečů:

 • body za průměrný prospěch ze ZŠ za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí   9. třídy,
 • lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky (výsledek jednotné zkoušky má 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení).

Maximální možný počet získaných bodů je 166,67. Z toho lze získat:

 • 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí   9. třídy,
 • 100 bodů za jednotné přijímací zkoušky.

 

Při rovnosti rozhoduje:

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky,
 • nižší součet hodnocení z předmětů přírodopis a chemie z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
 • nižší součet hodnocení z předmětů přírodopis a chemie z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ,
 • nižší součet hodnocení z předmětů český jazyk a matematika z 1. pololetí 9. ročníku,
 • nižší součet hodnocení z předmětů český jazyk a matematika z 2. pololetí 8. ročníku,
 • hodnocení z předmětu cizí jazyk v 9. ročníku (v případě, že se na ZŠ vyučuje více než jeden povinný jazyk, bere se v úvahu jazyk s nejlepším hodnocením),
 • hodnocení z předmětu cizí jazyk v 2. pololetí 8. ročníku (v případě, že se na ZŠ vyučuje více než jeden povinný jazyk, bere se v úvahu jazyk s nejlepším hodnocením).

                                                                               

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. v.r.
ředitel SŠRV

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout