Telefon 384 721 216
Velikost písma

25.6.2024 - Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín

28.6.2024 - Volno ředitele školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Přijímací řízení / 2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení - Rybář 41-53-H/01

Školní rok 2024/2025

41-53-H/01 Rybář 

Tříleté denní studium pro uchazeče ukončené závěrečnou zkouškou.

Učební obor pro chlapce i dívky, počet přijímaných žáků: 17

 

Kritéria přijetí:

Školní přijímací zkouška se nekoná.

 • Pořadí přijímaných uchazečů bude určeno nejnižším součtem průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.
 • Obor má zdravotní omezení (viz NV č. 211/2010 Sb.), u uchazeče se vyžaduje na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • V případě rovnosti bodů rozhodne:
  • nižší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
  • nižší průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
  • nižší součet hodnocení z předmětu přírodopis v 1. pololetí 9. ročníku a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.

 

Přílohy přihlášky:

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Harmonogram 2. kola:

 • Do 24. května 2024 - podávání přihlášek uchazečů (elektronicky do DIPSY nebo v listinné podobě doručit řediteli školy)
 • 14. června 2024 - pořadí uchazečů stanovené ředitelem školy (škola zadá do DIPSY)
 • 19. června 2024 - možnost seznámení se s podklady rozhodnutí
 • 21. června 2024 - zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

 

Třeboň, 20. 5. 2024

 

Ing. A. Vondrka Ph.D., v.r.
ředitel školy

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout