Telefon 384 721 216
Velikost písma

25.6.2024 - Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín

28.6.2024 - Volno ředitele školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Přijímací řízení / kritéria - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ekologie a životní prostředí - Vodohospodář 16-01-M/01

Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou
ukončené maturitní zkouškou.

Kritéria přijetí:

Studijní obor pro chlapce i dívky, počet přijímaných žáků: 27

1. kolo přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijati na základě:

 • Výsledků jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM z didaktického testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - testy jsou v rozsahu učiva základní školy (výsledek jednotné zkoušky má 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení).
 • Součtu průměrného prospěchu dosaženého na základní škole, tj. průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (40 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení).

V případě rovnosti bodů rozhodne:

 • lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • nižší součet hodnocení z předmětu přírodopis a chemie z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
 • nižší součet hodnocení z předmětů přírodopis a chemie z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ,
 • nižší součet hodnocení z předmětu český jazyk a matematika z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
 • nižší součet hodnocení z předmětů český jazyk a matematika z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ,
 • hodnocení z předmětu cizí jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. (v případě, že se na ZŠ vyučuje více než jeden povinný jazyk, bere se v úvahu jazyk s nejlepším hodnocením),
 • hodnocení z předmětu cizí jazyk v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. (v případě, že se na ZŠ vyučuje více než jeden povinný jazyk, bere se v úvahu jazyk s nejlepším hodnocením).

Maximální možný počet získaných bodů je 166,67. Z toho lze získat:

 • 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy
 • 100 bodů za jednotné přijímací zkoušky

 

Body, které získáváte za prospěch, si můžete zjistit zde

 • Školní přijímací zkouška se nekoná.
 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR se při přijímacím řízení ke vzdělávání se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem.
 • Obor nemá žádná zdravotní omezení (viz NV č. 211/2010 Sb.), u uchazeče se nevyžaduje na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Přílohy přihlášky:

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou  

Ing. A. Vondrka Ph.D., v.r.
ředitel školy

 

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout